MENÜ
Duyurular MÜHENDİSLİK BELGELERİNİN SÜRESİ 4 YIL OLDU!

GAZMER, Mühendislik belgelerinin süresini 4 yıla uzatarak, belge yenilemeye ilişkin yeni düzenleme yaptı.

Belge yenileme süresi ve belge yenilemeye ilişkin detaylar;

Doğal Gaz İç Tesisat Mühendis Yeterlilik Belgesi için;

Yeterlilik belgesinin süresi, sınavın başarı ile tamamlandığı tarihte başlar. Belge kapsamı ile ilgili faaliyete 1 yıldan fazla ara verilmemesi koşuluyla, 4 yıl süresince geçerlidir: 

GAZMER'den mühendislik belgesi almış ve belgelerini aktif olarak kullanmaya devam eden kursiyerlerimizin geçerli olan belge asıllarının GAZMER'e sunulması şartına ek olarak;

  • Geçmişe yönelik son 6 ay içerisinde ilgili Gaz Dağıtım Şirketinde ve/veya Serbest Tüketicide  onaylatılmış ; herhangi bir ilave /kolon tesisatına ait Islak imzalı proje kapağını  veya
  • Gaz dağıtım şirketinde aktif olarak çalışma durumunu (SGK bildirgesi, Kurumdan alınmış ilgili yazı vs)

belgelemesi halinde 4 yıllık belge yenilemesi gerçekleştirilir.

Belge geçerlilik süresi sona ermiş olan belgelere, yenileme işlemi gerçekleştirilemez.

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Projelendirme ve Uygulama Esasları Mühendis Yeterlilik Belgelendirme için;

Yeterlilik belgesinin süresi, sınavın başarı ile tamamlandığı tarihte başlar. Belge kapsamı ile ilgili faaliyete 1 yıldan fazla ara verilmemesi koşuluyla, 4 yıl süresince geçerlidir: 

GAZMER'den mühendislik belgesi almış ve belgelerini aktif olarak kullanmaya devam eden kursiyerlerimizin geçerli olan belge asıllarının GAZMER'e sunulması şartına ek olarak;

  • Geçmişe yönelik son 1 yıl içerisinde ilgili Gaz Dağıtım Şirketinde ve/veya Serbest Tüketicide onaylatılmış; sanayi (endüstriyel) projeye ait Islak imzalı proje kapağını veya
  • Gaz dağıtım şirketinde aktif olarak çalışma durumunu (SGK bildirgesi, Kurumdan alınmış ilgili yazı vs)

belgelemesi halinde 4 yıllık belge yenilemesi gerçekleştirilir.

Belge geçerlilik süresi sona ermiş olan belgelere, yenileme işlemi gerçekleştirilemez.x