MENÜ
Gözetim İşlemleri GÖZETİM İŞLEMLERİ

Gözetim süresi dolmak üzere olan belgeli adayların F.10.66 Belgeli Personel Gözetim Fomunu doldurarak [email protected] adresine göndermesi gerekmektedir. 

Belge türüne göre gözetim süreleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

YETERLİLİK / PROGRAM

GÖZETİM SIKLIĞI

İlgili Yeterlilik / Programda

YETERLİLİK / PROGRAM

GÖZETİM SIKLIĞI

İlgili Yeterlilik / Programda

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçılığı Seviye 3 ve Seviye 4

Belge tarihi itibariyle 6 aydan uzun süre kaynakçılığa ara verilmediği belirtilmeli

Topoğraf Seviye 4

Belge tarihi İtibariyle

2,5 yıl faaliyette bulunulduğu belirtilmeli

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü Seviye 5

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3

Doğal Gaz İşletme ve Bakım Operatörü Seviye 4

API 1104 Boru Hattı Kaynakçısı

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli Seviye 3

TS EN ISO 9606-1 Çelik Kaynakçı

Bacacı Seviye 3 ve Seviye 4

TS EN ISO 13067 Polietilen Boru Kaynakçısı

Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli Seviye 4

Belge tarihi itibariyle yılda bir kez mesleki yetkinliğini kanıtlamalı

PRG-10.01 ve PRG-10.02

Doğal İç Tesisat ve Endüstriyel Mühendislik

Belge tarihi İtibariyle en az 2 yıl çalışıldığı belirtilmeli

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli Seviye 4

Belge tarihi İtibariyle en az 2 yıl çalışıldığı belirtilmeli
x