MENÜ
Hizmetlerimiz Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3)

 

BELGELENDİRMENİN AMACI      

Doğal gaz sektörünün gelişmesiyle çelik boru kaynağı yapan, devreye alan, bakım ve tamir işlemlerini gerçekleştiren sektörde kalite ve güvenliği sağlayabilen nitelikli iş gücünün TS EN ISO 9606-1 Standardına uygun olarak Çelik Kaynakçı Yeterliliğinde belgelendirilmesi amaçlanmıştır.

SINAVA BAŞVURU BELGELERİ    

1) Nüfus Cüzdan fotokopisi

2) Fotoğraf 3 adet

3) Belge Talep Formu (eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış)

4) Sözleşme Formu (eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış)

5) Banka dekontu (Fiyat Listesi)

SINAV ve BELGELENDİRME ŞARTLARI     

Yeterlilik Belgesi alınabilmesi için adayların aşağıdaki zorunlu yeterlilik birimi ile Seçmeli yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden katılacakları teorik (yazılı) sınavda asgari %50 oranında başarı sağlamaları gerekmektedir.

Adayların, 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekir. Sınavlarda kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları ve talep edildiğinde, ibraz etmeleri zorunludur.

Uygulama sınavında adayların, İş Sağlığı Güvenliği yönetmeliklerine uygun Kişisel Koruyucu Donanımları kullanmaları gerekmektedir.

 

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ ve YENİLEME (UZATMA)          

TS EN ISO 9606-1 9.3.a) Kaynakçının 6 aydan daha fazla kaynağa ara vermediği durumda, yeterli görüldüğü kaynak yönteminde sürekli olarak çalıştığı zaman 3 yıl boyunca geçerlidir.

TS EN ISO 9606-1 9.3.b) Kaynakçının 6 aydan daha fazla kaynağa ara vermediği durumda, yeterli görüldüğü kaynak yönteminde sürekli olarak çalıştığı zaman, son 6 ay içerisinde gözetim altında yaptığı iki kaynağın RT, UT veya tahribatlı testin sonuçlarını tarafımıza sunması ve bu testlerin sonucunda başarılı olması durumunda kaynakçının belge süresi 2 yıl daha geçerlilik kazanır.

TS EN ISO 9606-1 9.3.c) Kaynakçı, belgelendirmenin yapıldığı üreticide çalıştığını ispatlamalıdır. Bu doğrultuda üreticiden antetli kağıda yetkilinin kaşe imzası olacak şekilde bir yazı sunmalıdır. Bu üretici, ISO 3834-2 veya IS0 3834-3’e sahip olmalıdır. Üreticinin ilgili geçerli belgesi tarafımıza sunulmalıdır. Bu kapsamda üretici aşağıda tarif edildiği üzere tanımlanmıştır.

Üretici: Kaynakçının yaptığı kaynaklara ait uygulama standardına göre ve kalite seviyesine göre kabul edilmiş olan sertifikasındaki kaynak pozisyonu, kaynak tipi, (BW, FW) altlık kullanımı ( mb veya nb) değişkenleri aynı kapsamda olacak şekilde dokümantasyonu tarafımıza sunmalıdır.

Bu şartlar sağlandığı sürece kaynakçının 6 aydan daha fazla kaynağa ara vermediği durumda, yeterli görüldüğü kaynak yönteminde sürekli olarak belge geçerliliği sağlanır.

 

SINAV ve BELGELENDİRME İŞLEMLERİNE İTİRAZ

Adaylar sınav ve belgelendirme işlemleri için Müşteri İtiraz ve Şikayet Formu ile itiraz talebinde bulunabiliriler.

İtiraz tarihi itibariyle 15 gün içerisinde gerçekleşecek değerlendirme sonucu, adaya yazılı ve sözlü olarak bildirilecektir.


BELGELENDİRMENİN AMACI

Doğal gaz sektörünün gelişmesiyle çelik boru kaynağı yapan, devreye alan, bakım ve tamir işlemlerini gerçekleştiren sektörde kalite ve güvenliği sağlayabilen nitelikli iş gücünün TS EN ISO 9606-1 Standardına uygun olarak Çelik Kaynakçı Yeterliliğinde belgelendirilmesi amaçlanmıştır.

SINAVA BAŞVURU BELGELERİ

1) Nüfus Cüzdan fotokopisi

2) Fotoğraf 3 adet

3) Belge Talep Formu (eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış)

4) Sözleşme Formu (eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış)

5) Banka dekontu (Fiyat Listesi

SINAV ve BELGELENDİRME ŞARTLARI

Yeterlilik Belgesi alınabilmesi için adayların aşağıdaki zorunlu yeterlilik birimi ile Seçmeli yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden katılacakları teorik (yazılı) sınavda asgari %50 oranında başarı sağlamaları gerekmektedir.

Adayların, 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekir. Sınavlarda kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları ve talep edildiğinde, ibraz etmeleri zorunludur.

Uygulama sınavında adayların, İş Sağlığı Güvenliği yönetmeliklerine uygun Kişisel Koruyucu Donanımları kullanmaları gerekmektedir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ ve YENİLEME (UZATMA)

TS EN ISO 9606-1 9.3.a) Kaynakçının 6 aydan daha fazla kaynağa ara vermediği durumda, yeterli görüldüğü kaynak yönteminde sürekli olarak çalıştığı zaman 3 yıl boyunca geçerlidir.

TS EN ISO 9606-1 9.3.b) Kaynakçının 6 aydan daha fazla kaynağa ara vermediği durumda, yeterli görüldüğü kaynak yönteminde sürekli olarak çalıştığı zaman, son 6 ay içerisinde gözetim altında yaptığı iki kaynağın RT, UT veya tahribatlı testin sonuçlarını tarafımıza sunması ve bu testlerin sonucunda başarılı olması durumunda kaynakçının belge süresi 2 yıl daha geçerlilik kazanır.

TS EN ISO 9606-1 9.3.c) Kaynakçı, belgelendirmenin yapıldığı üreticide çalıştığını ispatlamalıdır. Bu doğrultuda üreticiden antetli kağıda yetkilinin kaşe imzası olacak şekilde bir yazı sunmalıdır. Bu üretici, ISO 3834-2 veya IS0 3834-3’e sahip olmalıdır. Üreticinin ilgili geçerli belgesi tarafımıza sunulmalıdır. Bu kapsamda üretici aşağıda tarif edildiği üzere tanımlanmıştır.

Üretici: Kaynakçının yaptığı kaynaklara ait uygulama standardına göre ve kalite seviyesine göre kabul edilmiş olan sertifikasındaki kaynak pozisyonu, kaynak tipi, (BW, FW) altlık kullanımı ( mb veya nb) değişkenleri aynı kapsamda olacak şekilde dokümantasyonu tarafımıza sunmalıdır.

Bu şartlar sağlandığı sürece kaynakçının 6 aydan daha fazla kaynağa ara vermediği durumda, yeterli görüldüğü kaynak yönteminde sürekli olarak belge geçerliliği sağlanır.

SINAV ve BELGELENDİRME İŞLEMLERİNE İTİRAZ

Adaylar sınav ve belgelendirme işlemleri için Müşteri İtiraz ve Şikayet Formu ile itiraz talebinde bulunabiliriler. 

İtiraz tarihi itibariyle 15 gün içerisinde gerçekleşecek değerlendirme sonucu, adaya yazılı ve sözlü olarak bildirilecektir.