MENÜ
Hizmetlerimiz Doğal Gaz İşletme ve Bakım Operatörü (Seviye 4)

BELGELENDİRMENİN AMACI

Doğal Gaz Piyasası Kanununa istinaden müşterilerin güvenli ve emniyetli gaz kullanmalarını sağlamak amacıyla; standartlara uygun nitelikli personel arzının sağlanması için ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün, Doğal Gaz İşletme ve Bakım Operatörü (Seviye 4) ulusal yeterliliğinde belgelendirilmesi amaçlanmıştır.  

SINAVA BAŞVURU BELGELERİ

1) Nüfus Cüzdan fotokopisi

2) Fotoğraf 3 adet

3) Belge Talep Formu (eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış)

4) Sözleşme Formu (eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış)

5) Banka dekontu, (Fiyat Listesi

SINAV ve BELGELENDİRME ŞARTLARI

Yeterlilik Belgesi alınabilmesi için adayların aşağıdaki zorunlu yeterlilik birimlerinden katılacakları teorik (yazılı) sınavda en az %70 oranında başarı sağlamaları gerekmektedir.

11UY0030-4/A1 Doğal Gaz İşletme ve Bakım İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

11UY0030-4/A2 Doğal Gaz İşletme ve Bakım İşlerinde Çevre Güvenliği Ve Önlemleri

Yeterliliklerinden % 70 başarı sağlayamayan adaylar uygulama sınavına katılamazlar.

Zorunlu Yeterlilik Birimleri;

11UY0030-4/A1 Doğal Gaz İşletme ve Bakım İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

11UY0030-4/A2 Doğal Gaz İşletme ve Bakım İşlerinde Çevre Güvenliği Ve Önlemleri

11UY0030-4/A3 Doğal Gaz İşletme ve Bakım İşlerinde Kalite Yönetim Sistemleri

11UY0030-4/A4 Doğal Gaz İşletme ve Bakım İşlerinde İş Organizasyonu 

11UY0030-4/A5 Doğal Gaz İhbarlarına Müdahale

11UY0030-4/A6 Devreye Alma İşlemleri

11UY0030-4/A7 Şebeke Ekipman Bakımı

11UY0030-4/A8 Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetler

Uygulama sınavında adayların, İş Sağlığı Güvenliği yönetmeliklerine uygun Kişisel Koruyucu Donanımları kullanmaları ve asgari %70 oranında başarı sağlamaları gerekmektedir. 

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin süresi, sınavın başarı ile tamamlandığı tarihte başlar. 2 yıldan fazla ara vermemek kaydıyla belge 5 yıl süresince geçerlidir.

SINAV ve BELGELENDİRME İŞLEMLERİNE İTİRAZ

Adaylar sınav ve belgelendirme işlemleri için Müşteri İtiraz ve Şikayet Formu ile itiraz talebinde bulunabiliriler. 

İtiraz tarihi itibariyle 15 gün içerisinde gerçekleşecek değerlendirme sonucu, adaya yazılı ve sözlü olarak bildirilecektir.