MENÜ
Hizmetlerimiz DPİE - 0101 "ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitim ve Belgelendirmesi" Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardinin gereklilikleri, Çevre Yönetim ve Kalite Yönetim Sistemleri arasindaki iliskiler hakkinda bilgilendirme yapılmasının sağlanması

KATILIMCI PROFİLİ

Paydaşlar, tedarikçiler dahil tüm Doğalgaz  dağıtım şirketlerinde çalışanlar

ŞİRKETLER AÇISINDAN EĞİTİMİN HEDEFİ

1.İç ve Dış Müşteri memnuniyetinin azami şekilde sağlanması.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

1. ÇYS standardının ana unsurları  
2. Çevre Yönetim Sistemi Temel Kavramlar
3. Çevre Politikası
4. Çevre konularının zamanla gelişimi ve genel bilgiler, 
5. Çevre yönetim standartlarının mecut durumun gelişimine ait geçmişi. 
6. Çevre Programının Geliştirilmesi -Sorumlulukların Tanımlanması -Çevre Prosedürlerinin tanımlanması
7. Tehlikeli maddelerin kontrol edilmesi , haya verilen emisyonlara,  Çevre Mevzuatı. 
8. Önemli çevre etkilerinin tespit edilmesi için çere yönlerinin ve yöntemlerin belirlenmesi, 
9. işletme faaliyetlerinin yönetimi ve performansa ilişkin izleme yapılması. 
10. Sürekli iyileştirme için alınan aksiyonların yapıldığından emin olunması amacıyla yönetim programlarına yönelik amaç ve hedeflerin belirlenmesi için açıklamalar.

EĞİTİMİN SÜRESİ

2 Gün (8 Saat); 12 Saat Teorik, 4 Saat Uygulama

EĞİTİM YERİ ve KATILIMCI SAYISI

Teorik ve Uygulama, Gaz Dağıtım Şirketi Eğitim Salonu, okul derslikleri veya eğitim için uygun toplantı salonları

Etkin Bir Eğitim İçinTavsiye Edilen Katılımcı Sayısı 20-25 Kişix