MENÜ
Hizmetlerimiz DPTE - 0100 "Temel Doğal Gaz" Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

Doğal Gaz Dağıtım şirketleri  veya Doğal gazlı tesislerinin yapımı, işetilmesi, Bakım-Onarımı   periyodik ölçüm ve kontrollerinin yapılabilmesi ve doğal gaz müşterilerinin doğru olarak bilgilendirilmesi için ilgili personelin  teknik olarak asgari bilgi ile donatılmasının sağlanması 

KATILIMCI PROFİLİ

Doğalgaz  dağıtım şirketleri, İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifika Sahibi Firmalar, Yapım Hizmet Sertifika Sahibi Firmalar, Doğal Gaz Altyapı Müteahhit Firmalarının tüm personelleri ile Organize Sanayi Bölgeleri, İtfaiye Teşkilatı ve Güvenlik Teşkilatının ilgili personelleri

ŞİRKETLER AÇISINDAN EĞİTİMİN HEDEFİ

1.Tüm personelin çalıştığı alana ilişkin doğru bilgi ile donatılması
2.Güvenli doğal gaz kullanım kültürünün oluşturulması
3. Çalışılan alanla ilgili risklerin bilinmesi ve bu risklerin bertaraf edilmesine ilişkin çözümlerin bilinmesi                                                                                                                                                                         4.MYK Belgelendirmesi için personelin gerekli donanımını sağlamak

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

1. Dünyada  ve Türkiye de Doğal Gaz
2. Doğal Gazın Özellikleri
3. Doğal Gazın Riskleri
4. İş Sağlığı ve Güvenliği
5. Doğal Gaz Sistemini Oluşturan Enstrümanlar
6. Doğal Gaz da Yanma ve Patlama
7. Doğal Gazın  Sıvılaştırılması
8. Doğal Gazın Depolanması
9. Doğal Gazın Kokulandırılması

EĞİTİMİN SÜRESİ

1 Gün (8 Saat); 8 Saat Teorik

EĞİTİM YERİ ve KATILIMCI SAYISI

Teorik, Gaz Dağıtım Şirketi Eğitim Salonu
Etkin Bir Eğitim İçinTavsiye Edilen Katılımcı Sayısı 15-20 Kişi

EĞİTMENLER

Metin ÇELİKER, Mustafa CEYHAN, Ahmet YETİK, Gökhan TEZCAN, Mustafa Ali AKMAN, Şerif OKLUOĞLUx