MENÜ
Hizmetlerimiz DPTE - 0107 "İş Sağlığı ve Güvenliği" Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

Doğal Gaz Dağıtım şirketlerinde veya Doğal gazlı tesislerin   işletilmesi, Bakım-Onarımı   periyodik ölçüm ve kontrollerinin yapılması için uyulması gereken   işçi sağlığı ve iş güvenliği , oluşabilecek muhtemel kazaların önlenebilmesi için   ihtiyaç duyulan   nitelikli personelin  teknik olarak eğitilmesi.

KATILIMCI PROFİLİ

Doğalgaz  dağıtım şirketleri, İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifika Sahibi Firmalar, Yapım Hizmet Sertifika Sahibi Firmalar, Doğal Gaz Altyapı Müteahhit Firmalarının tüm personelleri ile Organize Sanayi Bölgeleri, İtfaiye Teşkilatı ve Güvenlik Teşkilatının ilgili personelleri

ŞİRKETLER AÇISINDAN EĞİTİMİN HEDEFİ

1.Mevzuat olarak alınması gereken eğitimin alınması

2. Personellerin iş sağlığı ve güvenliği hususunda azami donanıma sahip olması

3. MYK Belgelendirmesi için personelin gerekli donanımını sağlamak

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

1. Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
2. İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
3. Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
4. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
5. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
6. İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
7. Kişisel koruyucu alet kullanımı, Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
8. Uyarı işaretleri,
9. Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
10. Temizlik ve düzen,
11. Yangın olayı ve yangından korunma,
12. Termal konfor şartları, Ergonomi
13. Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
14. İlk yardım, kurtarma.

EĞİTİMİN SÜRESİ

1 Gün (8 Saat); 8 Saat Teorik

EĞİTİM YERİ ve KATILIMCI SAYISI

Teorik, Gaz Dağıtım Şirketi Eğitim Salonu

Etkin Bir Eğitim İçinTavsiye Edilen Katılımcı Sayısı 20-25 Kişi

EĞİTMENLER

Ahmet YETİK, İSTANBUL UZMAN Eğitmenlerix