MENÜ
Hizmetlerimiz DPTE - 0110 "İhbar Değerlendirme Yönetimi" Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

Doğal gaz işletmelerinde ve tesisler de   ihbarların değerlendirilmesi ,acil ihbarlara ulaşımın sağlanması ve ilk müdahalelerin yapılması , muhtemel  acil durumlarda neler yapılması gerektiği    nitelikli personelin  teknik olarak eğitilmesi.

KATILIMCI PROFİLİ

Doğalgaz  dağıtım şirketlerinin ve Doğal gaz kullanan Endüstriyel tesislerin  İşletme ve  Bakım ve onarım işlerinde çalışan ve/veya çalışacak olan Teknik Personelleri (Mühendis, Tekniker ve Teknisyen) 

ŞİRKETLER AÇISINDAN EĞİTİMİN HEDEFİ

1.İhbarlara sistematik müdahale

2.İhbarların analizi

3. Ekip çalışması ve koordinasyon kültürü

4. Müşterilerle doğru iletişim

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

1. İhbar  nedir?
2. Mevzuat açısından ihbarlar. 
3. İhbarların sınıflandırılması.
4. Çağrı merkezinin fonksiyonu ve çalışan personelin görevleri  nelerdir?
5. İhbarlar nasıl değerlendirilir?
6. İhbarlar nasıl yönlendirilir?
7. Yangın ihbarları nasıl değerlendirilir?
8. Hat hasarı ihbarları nasıl değerlendirilir ? 
9. İhbar verileri değerlendirme, analiz ve raporlama.
10. İhbar değerlendirme ekibinde olması gereken minimum ekipman.
11. Acil 187 personelinin görevleri ve fonksiyonu.
12. Acil 187 personelinin müşteri iletişimi.

EĞİTİMİN SÜRESİ

2 Gün (16 Saat); 8 Saat Teorik, 8 Saat uygulama

EĞİTİM YERİ ve KATILIMCI SAYISI

Teorik, Gaz Dağıtım Şirketi Eğitim Salonu

Uygulama, Dağıtım Şirketi Sahası

Etkin Bir Eğitim İçinTavsiye Edilen Katılımcı Sayısı 10-15 Kişi

EĞİTMENLER

Mustafa CEYHANx