MENÜ
Hizmetlerimiz DPTE - 0112 "Endüstriyel Tesisler Doğal Gaz Tesisatı Teknik Esaslar" Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

Doğal Gaz dağıtım şirketlerinde endüstriyel tesisat yapmak isteyen mühendislere şartname eğitimlerinin verilmesi ve EPDK Doğal Gaz piyasası Sertifika Yönetmeliği gereğince  belgelendirme yapılması. 

KATILIMCI PROFİLİ

Doğalgaz  dağıtım şirketleri ile doğal gaz piyasasında iç tesisat servis hatları sertifikası ve yapım hizmet sertifikası sahibi firmaların çalıştırdıkları / çalıştıracakları  makina mühendisleri. 

ŞİRKETLER AÇISINDAN EĞİTİMİN HEDEFİ

1.Doğal Gaz Sertifika Yönetmeliği kapsamında istenen belgelendirmenin yapılmış olması

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

1. İş Sağlığı ve Güvenliği
2. Endüstriyel Tesislerin Kapsamı.
3. Endüstriyel Tesislerin Doğal Gaz Tesisat Yapım Genel Kurallar.
4. Endüstriyel Tesislerde Mevzuat.
5. Endüstriyel Tesislerde Gaz Teslim Noktası.    
6. Endüstriyel Tesislerde Yakıcı Cihazlar.
7. Endüstriyel Tesislerde Gaz Kontrol Hattı.
8. Endüstriyel Tesislerde Baca ve Uygulamaları.
9. Endüstriyel Tesislerde Sayaçlar ve Elektronik Hacim Düzelticiler.
10. Endüstriyel Tesislerde Proje Hesaplamaları.
11. PE ve Çelik Malzeme uygulamaları.
12. Kazan Dairesi Yapım ve Uygulama Kuralları.
13. Endüstriyel Tesis Yapım Kontrol Standartları
14. Katodik Koruma Yapım ve Uygulaması

EĞİTİMİN SÜRESİ

2 Gün (16 Saat); 16 Saat Teorik

EĞİTİM YERİ ve KATILIMCI SAYISI

Teorik, Gaz Dağıtım Şirketi Eğitim Salonu, okul derslikleri veya eğitim için uygun toplantı salonları

Etkin Bir Eğitim İçinTavsiye Edilen Katılımcı Sayısı 15-20 Kişi

EĞİTMENLER

Ahmet YETİK, Mustafa Ali AKMAN, Şerif OKLUOĞLU, Gökhan TEZCAN, Ahmet ÖZYAYLAx