MENÜ
Hizmetlerimiz DPTE - 0114 "Bacaların Projelendirilmesi Ve Kontrol Teknikleri" Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

Ülkemizde baca sektörünün gelişmesi, önemli bir yapı elemanı olan ve ısıtma sistemlerinin güvenli ve verimli kullanımında en önemli unsurlardan bacanın, ilgili standartlar kapsamında projelendirilmesi, kontrol edilmesi ve onaylanması için ihtiyaç duyulan nitelikli teknik personel ihtiyacını karşılamak amacıyla personel yetiştirilmesi.

KATILIMCI PROFİLİ

Doğalgaz dağıtımı lisans sahibi şirketlerin kontrol personelleri, Doğalgaz piyasasında faaliyet gösteren İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikalı firma çalışanları, Müşavir firma çalışanları, Yapı denetim firmalarında çalışan kontrol mühendisleri, Mekanik tesisat mühendisleri, İnşaat sektöründe baca tasarım, montaj, bakım-onarım, periyodik kontrol, ve baca temizleme işlerinde çalışan ve/veya çalışacak personeller.

ŞİRKETLER AÇISINDAN EĞİTİMİN HEDEFİ

1.Doğal gaz projelendirme ve yapım teknik esaslarının önemli konularından biri olan bacalara ilişkin standartlara ve doğru bilgiye dayalı imalat ve kontrol esaslarının oluşturulması

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

1. Genel Baca Bilgisi
2. Baca Mevzuatları
3. Baca Standartları
4. Baca Kontrol Esasları    
5. TS EN 13384’e Göre Baca Projelendirmesi (Kesa Aladin)

EĞİTİMİN SÜRESİ

2 Gün (16 Saat); 16 Saat Teorik

EĞİTİM YERİ ve KATILIMCI SAYISI

Teorik, Gaz Dağıtım Şirketi Eğitim Salonu, okul derslikleri veya eğitim için uygun toplantı salonları

Etkin Bir Eğitim İçinTavsiye Edilen Katılımcı Sayısı 15-20 Kişi

EĞİTMENLER

Ahmet YETİK, Ümit ERTURHAN, Ahmet ÖZYAYLAx