MENÜ
Hizmetlerimiz Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Projelendirme ve Uygulama Esasları Mühendis Yeterlilik Belgelendirme


BELGELENDİRMENİN AMACI

Doğal gaz sektöründe faaliyet gösterecek, endüstriyel ve büyük tüketimli doğal gaz tesisatı projelendirmeleri, hesapları ve uygulamaları yapacak makine mühendislerinin enerji verimliliğini esas alarak ulusal ve uluslar arası mevzuat ve teknik kurallara göre yeterliliklerinin belgelendirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Projelendirme ve Uygulama Esasları Mühendis Yeterliliğinde belgelendirilmesi amaçlanmıştır.  

SINAV ve BELGELENDİRME ŞARTLARI

Yeterlilik Belgesi alınabilmesi için adayların aşağıdaki zorunlu yeterlilik birimlerinden katılacakları teorik (yazılı) sınavda asgari %60 oranında başarı sağlaması gerekmektedir.

Adayların sınavlarda kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları ve talep edildiğinde, ibraz etmeleri zorunludur.

Zorunlu Yeterlilik Birimleri;

İş Sağlığı ve Güvenliği

Endüstriyel Teknik Esasları

Uygulama sınavında adayların asgari %80 oranında başarı sağlanması gerekmektedir. 

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ ve YENİLEME (YENİDEN BELGELENDİRME)

Yeterlilik belgesi, müteakip her 4 yıl için aşağıdaki şartların herhangi birinin  yerine getirilmesi şartıyla GAZBİR-GAZMER tarafından uzatılır.  

  • 4 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalışıldığına dair resmi (SGK ve benzeri) bir kayıtın veya
  • Geçmişe yönelik son 6 ay içerisinde ilgili Gaz Dağıtım Şirketinde ve/veya Serbest Tüketicide onaylatılmış; herhangi bir ilave /kolon tesisatına ait en az 1 adet Islak imzalı proje kapağının

GAZBİR-GAZMER’e kanıt olarak sunulması durumunda adayların belge geçerlilik süreleri 4 yıl daha uzatılır.

Belge geçerlilik süresi dolan adayların belge süreleri uzatılmaz, aday yazılı ve pratik sınava girerek tekrar belgesini yeniler.

**  GAZBİR-GAZMER tarafından gerek görüldüğü takdirde, belgeli kişinin belge kapsamı ile ilgili bir eğitim veya bilgilendirme semineri almış olması istenebilir.

Belge geçerlilik süresi sona ermiş olan belgelere, yenileme işlemi gerçekleştirilemez.

SINAVA BAŞVURU BELGELERİ

1) Nüfus Cüzdan fotokopisi

2) Makine Mühendisliği Diploması veya onaylı çıkış belgesi fotokopisi

3) Fotoğraf 3 adet

4) Belge Talep Formu (eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış)

5) Sözleşme Formu (eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış)

6) Banka dekontu

SINAV ve BELGELENDİRME İŞLEMLERİNE İTİRAZ

Adaylar sınav ve belgelendirme işlemleri için Müşteri İtiraz ve Şikayet Formu ile itiraz talebinde bulunabiliriler.

İtiraz tarihi itibariyle 15 gün içerisinde gerçekleşecek değerlendirme sonucu, adaya yazılı ve sözlü olarak bildirilecektir.



x