MENÜ
Hizmetlerimiz Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3)

BELGELENDİRMENİN AMACI

Doğal gaz sektöründe iç tesisat yapım alanında yetişen nitelikli işgücünün belgelendirilmesi için Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3) ulusal yeterliliğinde belgelendirilmesi amaçlanmıştır.  

SINAVA BAŞVURU BELGELERİ

1) Nüfus Cüzdan fotokopisi

2) Fotoğraf 3 adet

3) Belge Talep Formu (eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış)

4) Sözleşme Formu (eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış)

5) Banka dekontu (Fiyat Listesi

SINAV ve BELGELENDİRME ŞARTLARI

Yeterlilik Belgesi alınabilmesi için adayların aşağıdaki zorunlu yeterlilik birimlerinden katılacakları teorik (yazılı) sınavda her bir yeterlilik biriminden ayrı ayrı ve genel ortalama itibari ile asgari %60 oranında başarı sağlaması gerekmektedir.

Adayların sınavlarda kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları ve talep edildiğinde, ibraz etmeleri zorunludur.

Zorunlu Yeterlilik Birimleri;

11UY0031-3/A1 İç Tesisat Yapımında İş Sağlığı ve Güvenliği 

11UY0031-3/A2 Çevre Güvenlik Önlemleri 

11UY0031-3/A3 Kalite Yönetim Sistemleri 

11UY0031-3/A4 İş Organizasyonu 

11UY0031-3/A5 Borulama İşlemleri

11UY0031-3/A6 Cihaz Montaj ve Bağlantıları

11UY0031-3/A7 Tesisatın Test ve Ayarları

11UY0031-3/A8 Tesisatın Bakım ve Onarımı

 

Uygulama sınavında adayların, İş Sağlığı Güvenliği yönetmeliklerine uygun Kişisel Koruyucu Donanımları kullanmaları ve asgari %70 oranında başarı sağlaması gerekmektedir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ ve YENİLEME (UZATMA)

Yeterlilik belgesinin süresi, sınavın başarı ile tamamlandığı tarihte başlar. Belge, personelin 2 yıldan daha uzun süre bu meslekte işine ara vermemesi koşuluyla 5 yıl süresince geçerlidir.

SINAV ve BELGELENDİRME İŞLEMLERİNE İTİRAZ

Adaylar sınav ve belgelendirme işlemleri için Müşteri İtiraz ve Şikayet Formu ile itiraz talebinde bulunabiliriler. 

İtiraz tarihi itibariyle 15 gün içerisinde gerçekleşecek değerlendirme sonucu, adaya yazılı ve sözlü olarak bildirilecektir.