MENÜ
Hizmetlerimiz Kalibrasyon Yönetimi

GAZMER’in önemli faaliyet konularından bir bölümünü de “Doğal Gaz Sayaçlarının Kalibrasyonu ve Tamir ile Bakımı” oluşturmaktadır.

Kalibrasyon, belli koşullar altında, bir ölçme cihazı veya bir ölçme sisteminin gösterdiği değerler ile izlenebilirliği sağlanmış ve doğruluğu bilinen referans cihazların gösterdiği değerler arasındaki sapmanın tespit edilmesi ve raporlanması işlemidir.

Referans cihazlara ait izlenebilirlik, ulusal ve ya uluslararası standartlar ile sağlanmakta ve bu sayede Ölçüm laboratuvarı tarafından verilen hizmetin güvenilirliği, ölçme doğruluğu ve kalitesi güvence altına alınmış olmaktadır.

GAZMER Doğal Gaz Sayaç Laboratuvarımızda G2,5’ten G1600’e kadarki sayaç büyüklüklerine hizmet verilebilmektedir. Laboratuvarımız verdiği hizmeti TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak yapmakta olup (Ölçüm Üniteler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş); yine bu standart çerçevesinde Türkiye Akreditasyon Kurumu olan TÜRKAK tarafından denetlenmektedir. İşlemleri gerçekleştiren ekip ölçüm metodu eğitimlerini almış olup bu alanda tecrübeli ve deneyimli personelden oluşmaktadır.

Günümüz dünyasında verilen hizmetin kalite ve sürekliliğinin sağlanabilmesi, yapılan işe ait güvenin arttırılabilmesi ve hatalı yapılan işlerden doğacak ekstra maliyetlerden korunabilmek için, çevrenin ve tüketicinin korunmasında, insanların güvenliklerinin sağlanmasında kalibrasyon işlemi büyük önem taşımaktadır.

Kullanıcılar, ölçüm cihazlarını uygun periyotlar ile kalibre ettirerek, hatalı cihaz ile yapılan ölçümlerden doğabilecek risk faktörlerini ortadan kaldırmış olurlar.

Cihazlara ait kalibrasyon periyotları, kullanıcı tarafından; “Yasal mevzuatın gereklerine, cihazın kullanım sıklığına, maruz kaldığı çevresel şartlar” gibi faktörlere göre belirlenmelidir.

Ülkemizde ölçmede “ölçmede hukuki düzenin sağlanması” görevi 3516 sayılı yasa ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na verilmiştir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçü ve Ölçü Aletleri Yönetmeliği 9. maddesi b bendinde “Elektrik, su, havagazı, doğal gaz sayaçları ile akım ve gerilim transformatörlerinin muayeneleri 10 yılda bir yapılır” ibaresi yer almaktadır. EPDK’nın “Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ‘nde şu madde yer almaktadır:

“Madde 68- Dağıtım şirketi, sayaçların ayar ve tamirlerini, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa dayanılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğine göre tamir ve ayar istasyonu kurarak yapar ya da ilgili mevzuata göre akredite olmuş yerlerde yaptırır. Sayaçların mevzuatta belirtilen periyotlara ve üretici firmaların tavsiyelerine uygun olarak testini yapar, rapor tutar ve muhafaza eder.’’ denilmektedir.

Gazmer G2,5 ten G1600 kapasiteye kadar olan doğal gaz sayaçlarının kalibrasyon ve tamir ile bakımlarının yapılabileceği ,“TS EN ISO/IEC 17025 – Deney ve kalibrasyon laboratuarlarının yeterliği için genel şartlar” standardına uygun, bağımsız ve referans bir sayaç kalibrasyon merkezi oluşturarak akredite olmuştur.
x