MENÜ
Hizmetlerimiz Personel Belgelendirme

ULUSAL YETERLİLİKLERDE SINAV VE BELGELENDİRME

GAZBİR - GAZMER Doğal Gaz Enerji Eğitim Belgelendirme ve Denetim Teknolojik Hizmetler Ltd. Şti. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından kabul edilen Ulusal Yeterliliklere (http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/ulusal-yeterlilikler)  göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Personel Belgelendirme Kuruluşudur. Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları; Ulusal Yeterlilik Çerçevesinde tanımlı Ulusal Yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten, TÜRKAK tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, MYK tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşlarıdır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Web Sitesine Ulaşmak için tıklayınız. (http://www.myk.gov.tr/)

Doğal Gaz Meslekleri Mesleki Yeterlilik Belgesi vermek üzere 17.09.2012 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumundan AB-0026-P no ile akredite olmuş ve MYK tarafından yapılan inceleme denetim ve değerlendirme sonucunda 15/11/2012 tarihinde yetkilendirilerek sınav ve belgelendirme çalışmalarına resmen başlamıştır.

MYK Yetki Belgesi ve Yetki Kapsamı için tıklayınız. (http://myk.gov.tr/index.php/tr/ulusal-yeterlilikler/1227)

Kabul Edilen Ulusal Yeterlilikler için tıklayınız. (http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/component/yeterlilik_sor/?view=yeterlilik_sor)

EPDK Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği uyarınca; İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi firmalar, doğal gazla ilgili faaliyetlerinde, TS EN IEC 17024 kapsamında akredite edilmiş kuruluşlarca verilen. TS EN 287-1:2012 Standardında Çelik Kaynakçı, TS EN 13067 Polietilen Boru Kaynakçısı ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile İç Tesisat Mühendis Yetki ve Endüstriyel Yeterlilik sertifikalarına sahip personel çalıştırmak zorundadır.

 GAZBİR-GAZMER tarafından yapılan sınavlarda başarılı olan kişilere, katılmış olduğu sınav programına uygun olarak uluslararası geçerlilikte TÜRKAK onaylı Akredite Yeterlilik Belgesi veya MYK onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenmektedir.

YETERLİLİK BİRİMLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ VE BİRİM BAŞARI BELGESİNİN DÜZENLENMESİ

GAZBİR-GAZMER, Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği gereği, talep eden adaylara katılmış oldukları uluslararası yeterlilik sınavlarında başarılı oldukları birimleri, ilgili birimlerden almış oldukları sınav sonucunu ve sınav sonuçlarının geçerlilik süresini içeren Birim Başarı Belgesi düzenler. Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi (A1, A2, A3 vb.) bazında gerçekleştirilebilir; sınavların teorik ve uygulamalı kısımlarının birleştirilmesi mümkün olmayacaktır.

GAZBİR-GAZMER, birim birleştirerek belge almak isteyen adaylar için; adayın başvurusu sırasında, daha önce farklı bir belgelendirme kuruluşundan başarılı olduğu yeterlilik birimlerini gösteren Birim Başarı Belgesini GAZMER’e sunması durumunda başarısız olduğu birimlerden sınavını gerçekleştirerek belgelendirme işlemlerini başlatır. Ücretlendirme, ilgili yeterliliğin tarifesinde belirtilen alt birim bazında yapılır. Adayın, mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanabilmesi için ilgili ulusal yeterlilikte belge alma şartı olarak belirtilen yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olmak gerekmektedir. Bununla birlikte, Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği gereği, adaylar, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlara, sadece tercih edecekleri yeterlilik birimi bazında başvuru yapma hakkına sahiptirler. Sınav sonuçlarının geçerlilik süresi ilgili ulusal yeterliliklerde belirtilmektedir.

 

 GAZBİR-GAZMER PERSONEL BELGELENDİRME PROGRAMLARI

Programların tanıtımı, başvuru koşulları ve evraklarına, sınavına katılmak istediğiniz program ile ilgili bilgilere yan tarafta yer alan Linklerden ulaşabilirsiniz.

 Doğal Gaz İç Tesisat Firmaları Personeli İçin Geçerli Programlar;

•Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) 11UY0033-3 ( Elektrik Ark – Oksi Asetilen – TIG Argon) 

 •Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 3) 11UY0034-3

•Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3) 11UY0031-3  

•Doğal Gaz İç Tesisat Mühendis Yeterlilik Personeli PRG-10.1

•Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesisleri Doğal Gaza Dönüşümü Mühendislik Mesleği PRG-10.02

 

Altyapı Taahhüt Firmaları Personeli İçin Geçerli Programlar; 

•Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli (Seviye 4) 12UY0042-4  

•Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5) 12UY0040-5 

•Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 3) 11UY0034-3 

•Topoğraf (Seviye 4) 12UY0041-4

 

 Müşavir Firma Personeli İçin Geçerli Programlar;

•Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli (Seviye 4) 12UY0042-4 

•Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4) 11UY0030-4

 

 Doğal Gaz Dağıtım Firmaları Personeli İçin Geçerli Programlar; 

•Coğrafi Bilgi sistemleri Operatörü (Seviye 5) 12UY0040-5  

•Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli (Seviye 4) 12UY0042-4 

•Doğal Gaz Isıtma ve Yakıcı Cihaz Servis Personeli (Seviye 3) 11UY0032-4 

•Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4) 11UY0030-4 

•Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4) 11UY0034-4 

•Topoğraf (Seviye 4) 12UY0041-4

 

 Baca Montaj Firmaları Personeli İçin Geçerli Programlar; 

•Bacacı (Seviye 3) 10UY0003-3 

•Bacacı (Seviye 4) 10UY0003-4

 

 GAZBİR-GAZMER PERSONEL BELGELENDİRME FORM ve EVRAKLARI 

 

PERSONEL BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU (01_BELGE TALEP FORM.pdf)

PERSONEL BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ FORMU (02_PERSONEL BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ.pdf)

PERSONEL BELGELENDİRME ÜCRETLERİ (03_PERSONEL BELGELENDİRME FİYAT LISTESI-2021.pdf)

PERSONEL BELGELENDİRME MÜŞTERİ İTİRAZ VE ŞİKÂYET FORMU (04_MÜŞTERİ İTİRAZ VE ŞİKAYET FORMU.pdf)

ÖRNEK PERSONEL BELGELENDİRME YETERLİLİK SERTİFİKASI (06_Örnek Sertifika .pdf)

 

SINAV TAKVİMİNE Yan tarafta yer alan sayfa adresinden ulaşabilirsiniz http://bes.gazmerkezi.com/eislem (Açılacak sayfada ''Personel Belgelendirme'' ve ardından ''Takvim'' seçeneğini işaretleyerek ulaşabilirsiniz.) 

 

SORGULAMA SAYFASI (http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_sertifika_sorgula&Itemid=251)

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin MYK internet sitesinden sorgulanabildiği “MYK Mesleki Yeterlilik Belge Sorgulama Modülü” yayına alınmıştır.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan adaylar belgelerine ilişkin bilgilere TC kimlik numaraları ile erişebilecekler ve belgelerini sorgulayıp/doğrulayabileceklerdir.

Belge almaya hak kazanan tüm adaylar bu sorgulama modülünden yararlanabilirler.
x