MENÜ
Hizmetlerimiz Polietilen Kaynakçısı (TS EN 13067:2012)


BELGELENDİRMENİN AMACI

Ülkemizde doğal gaz sektörünün gelişmesiyle polietilen kaynağı yapan, devreye alan, bakım ve tamir işlemlerini gerçekleştiren sektörde kalite ve güvenliği sağlayabilen nitelikli iş gücünün TS EN 13067 Standardına uygun olarak Polietilen Boru Kaynakçısı Yeterliliğinde belgelendirilmesi amaçlanmıştır.

SINAV ve BELGELENDİRME ŞARTLARI

Yeterlilik Belgesi alınabilmesi için adayların aşağıdaki zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamı ile Seçmeli yeterlilik birimlerinin en az iki tanesinden katılacakları teorik (yazılı) sınavda her bir yeterlilik biriminden ayrı ayrı ve genel ortalama itibari ile asgari %80 oranında başarı sağlaması gerekmektedir.

 Adayların sınavlarda kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları ve talep edildiğinde, ibraz etmeleri zorunludur.

 Uygulama sınavında adayların, İş Sağlığı Güvenliği yönetmeliklerine uygun Kişisel Koruyucu Donanımları kullanmaları gerekmektedir. 

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ ve YENİLEME (UZATMA)

Yeterlilik belgesinin süresi, sınavın başarı ile tamamlandığı tarihte başlar. Belge, aşağıdaki şartların yerine getirilmesi kaydıyla 2 yıl süresince geçerlidir:

- Kaynakçının, yeterlilik sınav belgesine karşılık gelen nitelik aralığı içerisinde kaynak işini sürdürmesi sorumluluğu taahhüt edilmelidir. Kaynakçı 6 aydan daha fazla kaynak yapma işine ara vermemelidir.

- Kaynakçının beceri ve bilgisini sorgulamak için özel bir sebep olmamalıdır.

- İmalatçı her yıl, kaynakçının niteliğinin verilen yeterlilik sınav belgesi altındaki teknik şartlara uygun olduğunu belirlemelidir.  

SINAVA BAŞVURU BELGELERİ

1) Nüfus Cüzdan fotokopisi

2) Fotoğraf 3 adet

3) Referans Yazısı veya teorik ve uygulamalı eğitim katılım belgesi.

4) Belge Talep Formu (eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış)

5) Sözleşme Formu (eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış)

6) Banka dekontu.

SINAV ve BELGELENDİRME İŞLEMLERİNE İTİRAZ

Adaylar sınav ve belgelendirme işlemleri için Müşteri İtiraz ve Şikayet Formu ile itiraz talebinde bulunabiliriler.

İtiraz tarihi itibariyle 15 gün içerisinde gerçekleşecek değerlendirme sonucu, adaya yazılı ve sözlü olarak bildirilecektir.x