MENÜ
Hizmetlerimiz Topoğraf (Seviye 4)

BELGELENDİRMENİN AMACI

Ülkemizde ilgili sektörlerde mevzuata uygun olarak hassas proje altlıkları oluşturmak, yapılan imalatları haritalandırarak işletme kalitesini güven altına almak amacıyla; standartların gereklerini en üst düzeyde karşılayabilecek nitelikli iş gücünün, Topoğraf (Seviye 4) ulusal yeterliliğinde belgelendirilmesi amaçlanmıştır.  

SINAVA BAŞVURU BELGELERİ

1) Nüfus Cüzdan fotokopisi

2) Fotoğraf 3 adet

3) Belge Talep Formu (eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış)

4) Sözleşme Formu (eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış)

5) Banka dekontu (Fiyat Listesi

SINAV ve BELGELENDİRME ŞARTLARI

Yeterlilik Belgesi alınabilmesi için adayların aşağıdaki zorunlu yeterlilik birimlerinden katılacakları teorik (yazılı) sınavda en az %70 oranında başarı sağlamaları gerekmektedir.

Adayların sınavlarda kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları ve talep edildiğinde, ibraz etmeleri zorunludur.

Zorunlu Yeterlilik Birimleri;

12UY0041-4/A1 Topoğraf Mesleğinde İş Sağlığı ve Güvenliği

12UY0041-4/A2 Topoğraf Mesleğinde Çevre Koruma Önlemleri

12UY0041-4/A3 Topoğraf Mesleğinde Kalite Yönetim Sistemi 

12UY0041-4/A4 Topoğraf Mesleğinde Teknik Organizasyon

Uygulama sınavında adayların, İş Sağlığı Güvenliği yönetmeliklerine uygun Kişisel Koruyucu Donanımları kullanmaları ve asgari %70 oranında başarı sağlamaları gerekmektedir. 

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ ve YENİLEME (UZATMA)

Yeterlilik belgesinin süresi, sınavın başarı ile tamamlandığı tarihte başlar. Belge 5 yıl süresince geçerlidir:

Yenileme (Uzatma) başvurusu için adayın belgesinin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve geçerli belge sürenin bitiminden önce adayın en az 8 saatlik mesleki gelişime yönelik bir seminere katıldığını belgelemesi gerekmektedir. 

SINAV ve BELGELENDİRME İŞLEMLERİNE İTİRAZ

Adaylar sınav ve belgelendirme işlemleri için Müşteri İtiraz ve Şikayet Formu ile itiraz talebinde bulunabiliriler. 

İtiraz tarihi itibariyle 15 gün içerisinde gerçekleşecek değerlendirme sonucu, adaya yazılı ve sözlü olarak bildirilecektir.