/ 
HABERLER
DİĞER HABERLER

"Yakıtlarda Yanma ve Enerji Reaksiyonlarının Çevre İle Temel İncelemesi" Kitapcığı Yayınlandı

 

Sektörümüzün Kıymetli Teknik Personelleri;

GAZBİR’ in sektörün insan kaynağı niteliğinin artırılması misyonu gereği, enerji sektöründe görev alan Mühendis ve Teknik Elemanların yanma-enerji-çevre üçlüsünde farkındalıklarını arttırmak, bilgilerini güncellemek, sağlıklı değerlendirme ve aksiyon alma süreçlerine katkı ve fayda sağlanmasını teminen hazırladığımız kitapçığı kullanımınıza sunuyoruz.

Raci, Serkan ve Merve hocamıza teşekkürlerimizi sunuyorum.

 

Sayın Yöneticilerimizin bu yayını sektör teknik personellerine, müşavir ve mütahit firmalara, gaz yakıcı cihaz firmalarına ve sertifikalı firmalara iletmelerini de istirham ediyoruz.

 

 

İlet  l 
Yazdır  l 
KVKK | Copyright © Gazmer Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Gazbir İştirakidir. | Yazılım K7