/  Anasayfa

Hakkımızda

 

2008 Yılında, doğal gaz dağıtım piyasasında; Eğitim, Belgelendirme, Denetim, AR&GE ve teknik çalışmaların, sektör adına konsilide edilmesi amacı ile GAZBİR’ in iktisadi işletmesi ve Teknik Merkezi olarak kuruldu. GAZMER kuruluş misyonu olarak, yarı yasal statüye sahip olan ve sektörel bazda başarılı bir yapıya dönüşmüş Alman Gaz ve Su Teknik Adamları Birliği (DVGW) yapısını örnek almıştır. Ana hedef ise; sistem, ürün ve iş gücü niteliğinin artırıldığı güvenli bir doğal gaz piyasasının oluşumudur.

 
İş gücü niteliğinin artırılması çalışmaları;

 

 • Mesleki Yeterlilik Kurumu MYK ile yapılan protokol kapsamında; Ülkemizde diğer tüm sektörlerin önünde, 11 alanda “Doğal Gaz Meslek Standartları” hazırlanmış ve 2009 yılında Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır. Akabinde bu alandaki yeterlilikler hazırlanmıştır.

 • 2010 yılında, Mesleki Yeterlilik Kurumunun altyapısını güçlendirmeye yönelik olarak sunulan AB fonlarından yararlanabilen; enerji sektörünün tek yapısı olmuştur. Proje sonunda, GAZBİR-GAZMER Doğal Gaz Meslekleri Sınav ve Belgelendirme Merkezi (Voc-Test Merkezi) başarı ile kurulmuştur.

 • 2012 yılında, TS EN ISO 17024 kapsamında akreditasyon gerçekleşmiştir.

 • 2012 yılında Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından “Yetkilendirilmiş Sınav ve Belgelendirme Kuruluşu” olmuştur.

 • Teknik eğitim yapısı oluşturulmuş; 3 yıl içinde başta dağıtım şirketi personelleri ile itfaiye teşkilatı personelleri olmak üzere 10.000 adam/gün’ ün üzerinde eğitim hizmeti sunulmuştur.

 • Çok sayıda istihdam projesi yürütülmüş ve proje kapsamındaki kişilerin büyük oranda istihdamı sağlanmıştır.

 • 2011 yılından beri Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde; ME-471 “Natural Gas Applications” dersi GAZMER tarafından verilmektedir.

 
Ürün güvenliğinin artırılması çalışmaları;

 

 • TSE ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki; MTC-105 Ayna Komite, GAZTEK, BASTEK ve SAYKOM üyeliği ile aktif çalışmalar yürütülmektedir.

 • Mevzuat gereği, ürün güvenliğinin sağlanması amacıyla; dağıtım şirketlerinin mükerrer olarak yaptığı sertifika kontrol işlemleri konsilide edilerek, “Sertifika Takip Sistemi” kurulmuştur. Sistem, Türkiye’ de gaz sektöründe kullanılan tüm ürünlerin teknik içeriğini kapsayan en geniş envantere sahip bir yapıya ulaşmıştır.

 • Bakanlık, TSE ve Üreticilerle yapılan periyodik toplantılarla; ulusal ve uluslar arası standartlardaki gelişim ve değişimler sektöre adapte edilmektedir.

 
AR&GE çalışmaları;

 

 • Doğal gazın daha verimli kullanımı için ürün ve sistem bazlı çalışmalar yapılmaktadır. Bremen Üniversitesi, Cardinal College gibi kuruluşlarla; AB fonları kapsamında “OPTIGAS2” projesi gerçekleştirilmiştir.

 • Esnek bağlantı sistemleri ile iç tesisat yapımına ilişkin Japonya Gaz Birliği ve kuruluşları ile çalışmalar yapılmış; alternatif bir tesisat modeli olarak 45 ilimizde uygulama başlatılmıştır.

 

Sistem güvenliği çalışmaları;

 

 • Teknik komiteler ile; mevzuat kapsamındaki teknik konular çalışılmaktadır.

 • Güncel konular için çalıştaylar düzenlemekte; bilgi ve teknoloji transferi için ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte organizasyonlar yapmaktadır.

 • Dağıtım sektörü için “Ortak İç Tesisat ve Endüstriyel Tesis Teknik Esasları”  çalışmaları yapmaktadır.

 • Yatırım malzemeleri için ortak teknik esaslar oluşturulması için çalışma başlatmıştır.

 • ÖLÇÜBİR üyeliği ve kalibrasyon üniteleri ile; ölçüm güvenliğine ilişkin çalışmalar yapılmaktadır. Sayaç kalibrasyon işlemleri raporları üzerinden; ölçüm davranış raporları hazırlamaktadır.

 

Çalışmalarını, mühendis ağırlıklı olarak 17 profesyonel ve GAZBİR üyesi dağıtım şirketlerinin uzman kadrolarından kurulu komisyonlarda çalışan 85 gönüllü personelle devam ettirmektedir. GAZBİR-GAZMER, strateji ve uluslararası ilişkiler departmanını da oluşturarak; önümüzdeki dönemlerde daha etkin çalışmalara imza atacaktır.

KVKK | Copyright © Gazmer Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Gazbir İştirakidir. | Yazılım K7