/  Anasayfa
AR-GE VE İNOVASYON

EPDK AR-GE Projeleri

EPDK, sağladığı AR&GE bütçeleri ile Enerji Piyasasında Hizmet veren şebekelerin altyapısının uluslararası kalite standartları düzeyine ulaştırılması, sistemin işletimine yönelik teknoloji geliştirilmesi, yerlilik oranının, verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılması, kayıpların ve maliyetlerinin düşürülmesi amaçlamaktadır.

 

Konteyner tip RM-A İstasyonlarında Güneş Kollektörlerinin KASKAD sistemine entegrasyonu Projesi

Proje İçeriği: Yenilenebilir Enerji kaynakları kullanılarak, Konteyner Tipi şehir giriş istasyonlarında verimliliği arttırarak, yakıt gazı tüketimini düşürmek, işletme bakım maliyetlerini düşürmek amaçlanmıştır.

Proje Ortakları: AKSA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.

Proje süresi: Eylül 2017 - Şubat 2020 (18 Ay)

 

Doğal Gaz Sayaçlarının Manyetik Etkileşim Tespiti Projesi

Proje İçeriği: Sayaç üreticisi, kullanıcısı, sistem geliştiricisi ve sektörel teknik bir merkezin bir araya gelerek; projeye esas konu üzerinde sinerji oluşturulması suretiyle; Saha şartlarında sayaçlar üzerinde manyetik etkiyi tespit edecek bir ürün tasarımı yapılacak ve bu ürün sayaç üzerine monte edilerek; sevkiyat kontrol merkezi ile haberleşme sağlayacak bir sistem geliştirilmiştir.

Proje Ortakları: AKSA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.

Proje süresi: Kasım 2017 - Nisan 2019 (18 Ay)

 

 

Türkiye’de Yüksek Basınç Kalibrasyon Tesisi Kurulmasının Fizibilite Çalışması ve En Uygun Yönteminin Tespiti

Proje İçeriği: Türkiye’ de kurulacak olan tesisin de kapalı döngü (Close-loop), açık döngü (Open-loop) veya hibrit başka bir teknikle yapılması konusunda teknik çalışma tamamlanmıştır. GAZBİR-GAZMER ile Avrupa’ da bulunan önemli merkezler (PİGSAR, EUROLOOP, FORCE, DNV, TIFORNEGAS) incelenmiş ve risklere neden olan etkenlerin giderilmesine ilişkin know-how edinilmiştir. Bu tesislerin kurlum ve işletme süreçlerinde yer alan anahtar kişilerle ileriye dönük hizmet alımı konusunda ön mutabakatlar sağlanmıştır.

Proje Ortakları: AKSA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.

Proje süresi: Kasım 2017 - Nisan 2019 (18 Ay)

 

Yenilenebilir Gaz Üretimi Projesi

Proje İçeriği: Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak elde edilen hidrojenin doğal gazla harmanlanması ile elde edilen kompozit gazın kullanımıyla arz güvenliği ve enerji verimliliğini sağlayarak dışa bağımlılığı azaltılması ve karbon emisyonlarını düşürülmesi yönelik teknik çalışmaların yapılması

Proje Ortakları: ENERYA ENERJİ A.Ş. ve AKSA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.

Proje süresi: Ocak 2020 - Devam ediyor (24 Ay)

 

 

 

Doğal Gaz Teknik Ürün/Malzeme Teknik Esasları ve Tedarik Yönetim Sistemi Oluşturulması Projesi

Proje Özeti: Doğal gaz dağıtım sektöründe kullanılan malzemeler için, sektörün kalite standardını koruyacak şekilde, Doğal Gaz Teknik Ürün/Malzeme Teknik Esasları ve Tedarik Yönetim Sisteminin Oluşturulacaktır. Bu sayede hem dağıtım şirketleri için hem de tedarikçiler için referans alınacak bir sistem olacaktır.

Proje Ortakları: AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş

Proje süresi: Ocak 2020 - Devam ediyor (24 Ay)

 

 

Sayaçların Uzaktan Okunması ve Manipülasyon Algılama Sistemi Projesi

Proje İçeriği: Proje kapsamında manyetik alan algılama ve uyarı sistemi üzerinde gerekli geliştirmeleri yapılarak, sayaçların uzaktan okunması ve sayaçlara komut göndererek, sahada uygun donanım olması halinde açma-kapama işlerinin yapılabilmesini sağlayacak yazılım ve donamını içeren sistemi tasarlamak ve demo üretimlerini yapmak.

Proje Ortakları: AKSA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.

Proje süresi: Ocak 2020 - Devam ediyor (18 Ay)

 

 

Taşınabilir Kalibrasyon Tespit Sistemi Projesi (TAKTES)

Proje İçeriği: Doğal gaz dağıtım hizmetinin önemli bir parçası olan ölçüm sistemlerinin daha hızlı ve etkin bir biçimde kontrolünün sağlanması, kaçak müdahalelerin yerinde sayaç sökülmeden tespiti ve doğalgaz kullanımında güvenliğin artırılması amacı ile saha personeli TAKTES sistemi ile yerinde gerçek zamanlı test yaparak müdahaleleri tespit edebilecektir.

Proje Ortakları: Çorum Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Torosgaz Isparta Burdur Doğalgaz Dağıtım A.Ş.

Proje süresi: Ocak’2021 - Devam ediyor (12 Ay)

 

 

Yüz Yüze Açık Müşteri Hizmetleri Projesi

Proje İçeriği: 527 bin aboneye doğal gaz dağıtımı yapan ARSAN GROUP ve abonelerine yöneliksosyal izolasyonun artırılmasına suretiyle, mevcut ve ileride oluşması muhtemel salgın hastalıkların etkilerinin azaltılmasına katkı sağlamakamacıyla uzaktan müşteri hizmetleri modeli oluşturulması

Proje Ortakları: Armadaş Arsan Maraş Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.

Proje süresi: Ocak 2021 - Devam ediyor (12 Ay)

 

 

Doğal Gaz Şebekesine Biyometan Enjeksiyonunun Ekonomik ve Teknik Fizibilitesi

Proje İçeriği: Atık malzemeler (organik atık, hayvansal atık vb.) kullanılarak elde edilen biyometanın doğal gaz-hidrojen karışımı ile harmanlanması sonucunda elde edilen gazın kullanımının ekonomik ve enerji verimliliği açısından teknik olarak incelenmesidir

Proje Ortakları: AKSA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.

Proje süresi: Haziran 2021 - Devam ediyor (12 Ay)

 

 

 

Endüstriyel Yakıcı Cihazlarda Kompozit Gazların Yanma Testleri Projesi

Proje Özeti: Bu proje, doğal gaza hidrojen ve biyogaz karıştırma sisteminden ve bunu takiben endüstriyel yakıcı sistemden oluşmaktadır. Ayrıca sistem akış kontrol elemanlarını ve otomasyon sistemini içermektedir. Bu tasarımın ticarileşmesi açısından gelecekte mevcut orta basınçtaki doğal gaz şebekesi kullanılarak endüstriyel tesislere kompozit gaz karışımı verilerek ısı üretimi için mevcut son kullanım ekipmanında önemli değişiklikler gerektirmeden doğal gaz ile yenilenebilir gaz karışımları kullanımının artırılması hedeflenmektedir.

Proje Ortakları: İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş.

Proje süresi: Ocak 2020 - Devam ediyor (24 Ay)

 

 

 

Yerli Enerji Yerli Teknoloji Ar-Ge Projesi

Proje İçeriği: Doğal Gaz Dağıtım sektöründe kullanılan ERP, SCADA ve CBS yazılımların yerlileşme ve millileşmesi için temel yapı taşlarını oluşturmaktır.

Proje Ortakları: Gaz Dağıtım Şirketleri

Proje süresi: Ocak 2021 -  Devam ediyor (12 Ay)

 

 

 

Yazdır  l 
KVKK | Copyright © Gazmer Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Gazbir İştirakidir. | Yazılım K7