/  Anasayfa
12UY0041-4 TOPOĞRAF SEVİYE 4

Nedir?

12UY0041-4 TOPOĞRAF SEVİYE 4 PERFORMANS DEĞERLENDİRME BECERİ VE YETKİNLİK KRİTERLERİ

YETERLİLİK BİRİMİ ADI Topoğraf Mesleğinde Teknik Organizasyon

REFERANS KODU 12UY0041-4/A4

ÖĞRENME ÇIKTILARI

Öğrenme Çıktısı1:Topoğraf mesleği ile ilgili iş o rganizasyonunu yapar.

Başarım Ölçütleri:

1.1. Yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun kullanılacak malzemeleri seçer.
1.2. Çalışma ortamında meydana gelebilecek tehlikeli durumlarda sorumluluk alır.
1.3. Çalışma için gerekli aparat, makine ve donanımları çalışma için hazırlar.
1.4. Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun olarak hazırlar.
1.5. İş alanının olumsuz özelliklerini ortadan kaldırır.
Bağlam 1: 1.3. 09 UMS0008-4 Topoğraf Ulusal Meslek Standardının D3 işlemine bakınız.


Öğrenme Çıktısı 2: İstikşaf işlemlerini gerçekleştirir.

Başarım Ölçütleri:

2.1. Nirengi ve poligon istikşafı tekniğini bilir.
2.2. 25 000 ve daha büyük ölçekli harita okumasını ve yorumlamasını bilir.
2.3. Sağlıklı ölçüm şartlarını sağlayacak nokta, açı ve mesafeleri tespit eder.
2.4. Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği (BÖHHBÜY) ne göre tesis edilmiş ve usulüne uygun olarak koordinatları ve/veya yükseklikleri belirlenmiş ve çıkış alınabilecek noktaları tespit eder.
2.5. Arazide çıkış noktalarının yerlerini tespit eder.
2.6. Çıkış noktalarına göre yeni ölçme noktalarının yerlerini tespit eder.
2.7. Tesisi yapılacak yeni ölçme noktalarının kanavasını oluşturur.

Bağlam 2:

2.3. 09 UMS0008-4 Topoğraf mesleğinin D3 işlemine bakınız. Öğrenme Çıktısı 3: Nirengi ve Poligon tesis eder.

Başarım Ölçütleri:


3.1. Hangi zeminde hangi tesisi yapacağını bilir.
3.2. Toprak zeminlere çukur açarak pilyeyi tesis eder.
3.3. Asfalt ve Beton zeminde ilgili Kurumun isteyeceği standartta çivileri tesis için kullanılır.
3.4. Röper çizmesini bilir.
3.5. Röper noktalarına karar verir. Bağlam
3: 3.1. 09 UMS0008-4 Topoğraf mesleğinin F1 işlemine bakınız.
3.4. 09 UMS0008-4 Topoğraf mesleğinin F2 işlemine bakınız.

Öğrenme Çıktısı 4:

Ölçme aletini ve ölçü krokisini hazırlar.

Başarım Ölçütleri:

4.1. Ölçüm aletlerinin yeri ve nasıl kurulacağını bilir.
4.2. Ölçüm aletinin emniyetini sağlar.
4.3. Ölçüm aletinin kalibrasyonunu kontrol eder.
4.4. Yatay ve düşey düzeç ayarlarını yapar.
4.5. Ölçü Krokisinde yer alan toplanması gereken bilgileri yazar.
4.6. Ölçümü yapılacak sahanın detaylarını çizer.
4.7. Malzeme tipi, bağlantı elemanları ile alt yapılar çizer.
4.8. Özel detay noktalarının açı mesafelerini ölçer.
4.9. Özel numaraları ve sektör bilgilerini krokiye işler.
4.10. Plakaları tesis eder.
4.11. Ölçü krokisinde kullanılan işaret ve sembolleri bilir.

Bağlam 4:

4.2. 09 UMS0008-4 Topoğraf mesleğinin G2 işlemine bakınız. 4.4. 09 UMS0008-4 Topoğraf mesleğinin G3 işlemine bakınız.

Öğrenme Çıktısı 5: Ölçümü yapar.

Başarım Ölçütleri:

5.1. Başlangıç, bitiş, değişim noktaları ve zemin kotlarını ölçer.
5.2. Bina bağlantı hatlarını, bağlantı kutu ve hat güzergâhını ölçer.
5.3. Ana hat ölçüm kriterlerini kontrol eder.
5.4. İmalatın yapıldığı bölgede sabit tesisleri ölçer.
5.5. Kontrol okumalarını yapar.
5.6. Ana hat ve bina bağlantı hattında kullanılan bağlantı elemanlarını ölçer.
5.7. Yapılan imalatın imar sınırlarına uygunluğunu kontrol eder.
5.8. Ölçü krokilerini tarih, müteahhit ve ölçüm sınıfına göre sıralar.
5.9. Ham verileri aktarır.

Bağlam 5: 5.1 09UMS0008-4 Topoğraf mesleğinin G2 işlemine bakınız.

Öğrenme Çıktısı 6:

Aplikasyon çalışmalarını yapar.

Başarım Ölçütleri

6.1. İmar sınırlarını aplike eder.
6.2. Acil eylem planında gerekli aplikasyonları yapar.
6.3. Numarataj bilgilerini toplar.
6.4. Arazide yeri bulunamayan altyapı tesislerinin aplikasyonunu yapar.
6.5. Yol kaplaması altında kalan öğelerin yükseltilmesini sağlar.
6.6. Beyanla veya haritadan tespit edilemeyen kullanım alanı tespitini yapar.
6.7. İmalat yapılacak cadde ve sokak sınırları belli değilse aplikasyonunu yapar.
6.8. Hatalı imalatların imar sınırına çekilmesini sağlar.

Yazdır  l 
KVKK | Copyright © Gazmer Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Gazbir İştirakidir. | Yazılım K7