/  Anasayfa
18UY000342-3 DOĞAL GAZ SAYAÇ SÖKME TAKMA ELEMANI SEVİYE 3

Nedir?

18UY000342-3 DOĞAL GAZ SAYAÇ SÖKME TAKMA ELEMANI SEVİYE 3 PERFORMANS DEĞERLENDİRME BECERİ VE YETKİNLİK KRİTERLERİ

18UY0342-3/B1 DİYAFRAMLI DOĞAL GAZ SAYACI SÖKME TAKMA İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ

a) BECERİ VE YETKİNLİKLER No

Beceri ve Yetkinlik İfadesi

BY.1 Takma işleminde kullanacağı ekipmanları iş emrine göre hazırlar.
BY.2 Takma yapacağı adreste sayaç ile iş emrini ilgili müşteriyle eşleştirir.
BY.3 Sayacın metrolojik uygunluğunu depoda veya sayaç takmadan önce kontrol eder.
BY.4 Sökülecek sayacın tesisat üzerindeki fotoğrafını çeker.
BY.5 Sökme yapacağı adreste sayaç ile iş emrini ilgili müşteriyle eşleştirir.
*BY.6 Statik elektriğe karşı, sayaç giriş ve çıkışına kısa devre kablosu kullanarak önlem alır.
*BY.7 Kullanım kılavuzlarında bahsedilen teknikgerekliliklere göre sökme işlemini gerçekleştirir.
BY.8 Sayaçlara toz girmemesi için giriş çıkışlarını kapatır.
*BY.9 Sayaç takmadan önce bağlantı noktalarının pisliklerden arınmasını sağlar.
*BY.10 Sayaçları kullanım kılavuzlarında bahsedilen teknik gerekliliklere göre takma işlemini gerçekleştirir.
*BY.11 Sayaçların bağlantılarının sızdırmazlıklarını köpük/u- manometre veya gaz kaçağı ölçüm cihazı yardımıyla kontrol eder.
BY.12 Sayacın çalıştığını gaz vermeden önce kontrol eder.
*BY.13 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.14 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaların talimatlar doğrultusunda yerleştirilmiş olduğunu kontrol eder.
*BY.15 Proseslerde ortaya çıkan atıkları ayrıştırır.
*BY.16 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular. (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar

18UY0342-3/B2 ENDÜSTRİYEL DOĞAL GAZ SAYACI SÖKME TAKMA İŞLEMLERİ

YETERLİLİK BİRİMİ

a) BECERİ VE YETKİNLİKLER

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi
BY.1 Takma işleminde kullanacağı ekipmanları iş emrine göre hazırlar.
BY.2 Takma yapacağı adreste sayaç iş emri ile ilgili müşteriyi eşleştirir.
BY.3 Sökeceği sayacı iş emri ile doğruluğunu yerinde kontrol eder.
BY.4 Sökülecek sayacın fotoğrafını çeker.
*BY.5 Statik elektriğe karşı kısa devre kablosu kullanarak önlem alır.
*BY.6 Sayaç hattını gazsız hale getirir.
BY.7 Yağlı tip sayaçlarda yağ boşaltma işlemini yapar.
*BY.8 Sökme işlemini yapar.
*BY.9 Sökülen sayaçlara toz girmemesi için giriş çıkışlarını kapatır.
*BY.10 Sayaç takmadan önce bağlantı noktalarının pisliklerden arınmasını sağlar.
*BY.11 Rotary sayaçların bağlantı yönünü sayaç üzerindeki işaretleri dikkate alarak ayarlar.
*BY.12 Sayaç flanş bağlantılarının tam ekseninde olmasını sağlar.
*BY.13 Rotary sayaç öncesi konik filtre takar.
*BY.14 Kullanım kılavuzlarında bahsedilen teknik gerekliliklere göre yağlama yapar.
BY.15 Sayaç bağlantısını contalı olarak yapar.
*BY.16 Sayacın çalıştığını düşük basınçlı gazla kontrol eder.
*BY.17 Yeni takılan sayacı devreye alır.
*BY.18 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.19 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaların talimatlar doğrultusunda yerleştirilmiş olduğunu kontrol eder.
BY.20 Prosesler sonucu ortaya çıkan atıkları ayrıştırır.
*BY.21 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

18UY0342-3/B3 ENDÜSTRİYEL DOĞAL GAZ SAYAÇ AKSESUARLARI SÖKME TAKMA İŞLEMLERİ

YETERLİLİK BİRİMİ

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi

BY.1 Takma işleminde kullanacağı ekipmanları iş emrine göre hazırlar.
BY.2 Takma yapacağı adreste sayaç iş emri ile ilgili müşteriyi eşleştirir.
*BY.3 Sayaç ile elektronik hacim düzeltici sıcaklık sensörü (sıcaklık termowell) bağlantılarını yapar.
*BY.4 Sayaç ile elektronik hacim düzelticilerin basınç sensörü (transmitterlerinin) bağlantılarını yapar.
*BY.5 Sayacın sinyal (pulse) verme sıklığı ile elektronik hacim düzelticinin sinyal (pulse) alma sıklığını eşitler.
BY.6 Sayaç ile elektronik hacim düzeltici farklı marka ise bağlantılarını uygun hale getirir.
BY.7 Endüstriyel sayaçların sökme işlemini yapar.
BY.8 Sıcaklık ve basınç sensörü ile pulse soketisökme işlemlerini yapar.
* BY.9 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.10 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaların talimatlar doğrultusunda yerleştirilmiş olduğunu kontrol eder.
*BY.11 Prosesler sonucu ortaya çıkan atıkları ayrıştırır.
*BY.12 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

Yazdır  l 
KVKK | Copyright © Gazmer Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Gazbir İştirakidir. | Yazılım K7