/  Anasayfa
11UY0034-4 DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI SEVİYE 4

Nedir?

11UY0034-4 DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI SEVİYE 4

PERFORMANS DEĞERLENDİRME BECERİ VE YETKİNLİK KRİTERLERİ

11UY0034-4/A3 GAZLI HATTA DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORULARIN KAYNAĞA HAZIRLIK İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ

a) BECERİ VE YETKİNLİKLER

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi

BY.1 Boru hattı üzerinde bağlantı elemanları kaynakları ile boğma işlemlerini, by-pass işlemini yapmaya müsaade edebilecek mesafelerde olacak şekilde yapar.
BY.2 Gazsızlaştırmanın gerekliliğini saptadıktan sonra gazsızlaştırma için uygun yöntemi seçer.
* BY.3 Kazıma tekniğine uygun olarak boruyu kazır.
* BY.4 Uygun temizleyici solventi seçerek temizleme işlemini tekniğine uygun olarak gerçekleştirir.
BY.5 İşaretleme tekniğine uygun olarak boru üzerinde işaretleme yapar.
BY.6 Boru boyutuna uygun sabitleyici seçerek sabitleme işlemini gerçekleştirir.
BY.7 Sabitleyiciyi soğuma süresi tamamlandıktan sonra söker.
* BY.8 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
* BY.9 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret, levha ve talimatlar doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirir.
* BY.10 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
* BY.11 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.
BY.12 İş süreçleri ve işlemler sonucu ortaya çıkan atıkları ayrıştırır.
(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

11UY0034-4/B1 GAZLI HATTA ELEKTROFÜZYON KAYNAĞI İLE ANMA ÇAPI 315 mm VE ALTINDAKİ DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORULARIN BİRLEŞTİRİLMESİ YETERLİLİK BİRİMİ

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi

BY 1 Kaynak işlemi için gerekli ortam koşullarını sağlar.
*BY.2 EF Kaynak makinasına, kaynak parametreleri girişini yapar.
BY.3 Soğuma süresi boyunca kaynak bölgesini mekanik-fiziksel etkilerden ve olumsuz hava ve çevre koşullarından korur.
BY.4 Kaynak işleminde hata olup olmadığını fiziksel ve işlevsel olarak kontrol eder.
*BY5 Kaynaklı hattın sızdırmazlık testini kontrol eder.
*BY.6 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.7 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret, levha ve talimatlar doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirir.
*BY.8 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.9 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.
BY.10 İş süreçleri ve işlemler sonucu ortaya çıkan atıkları ayrıştırır.
(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar

11UY0034-4/B2 ELEKTROFÜZYON KAYNAĞI İLE DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORUSUNA SEMER MESNET BİRLEŞTİRİLMESİ YETERLİLİK BİRİMİ

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi

BY 1 Kaynak işlemi için gerekli ortam koşullarını sağlar.
*BY.2 EF Kaynak makinasına, kaynak parametreleri girişini yapar.
BY.3 Soğuma süresi boyunca kaynak bölgesini mekanik-fiziksel etkilerden ve olumsuz hava ve çevre koşullarından korur.
BY.4 Kaynak işleminde hata olup olmadığını fiziksel ve işlevsel olarak kontrol eder.
*BY5 Kaynaklı hattın sızdırmazlık testini kontrol eder.
*BY.6 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.7 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret, levha ve talimatlar doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirir.
*BY.8 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.9 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.
BY.10 İş süreçleri ve işlemler sonucu ortaya çıkan atıkları ayrıştırır.
(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar

Yazdır  l 
KVKK | Copyright © Gazmer Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Gazbir İştirakidir. | Yazılım K7