/  Anasayfa
11UY0030-4 DOĞAL GAZ İŞLETME BAKIM OPERATÖRÜ SEVİYE 4

Nedir?

11UY0030-4 DOĞAL GAZ İŞLETME BAKIM OPERATÖRÜ SEVİYE 4

PERFORMANS DEĞERLENDİRME BECERİ VE YETKİNLİK KRİTERLERİ

11UY0030-4/B1 DOĞAL GAZ İHBARLARINA MÜDAHALE

YETERLİLİK BİRİMİ

a) BECERİ VE YETKİNLİKLER

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi
BY.1 Doğal gaz ihbar alımlarında yararlanılan tüm iletişim araçlarını kullanarak, ihbar kayıtlarını tam ve doğru olarak tutar.
BY.2 İhbar mahallinde inceleme yapar.
*BY.3 Tespit edilen ihbar tipine göre müdahale planı oluşturur.
*BY.4 Gaz ölçüm cihazlarını kullanarak kaçak arama işlemi yapar.
BY.5 Kaçak olan noktayı lokalize eder.
BY.6 Arızaları uygun alet ve ekipman kullanarak giderir.
*BY.7 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.8 Uyarı işaret, levha ve talimatlar doğrultusunda çalışır.
*BY.9 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.10 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.
(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

11UY0030-4/B2 DEVREYE ALMA İŞLEMLERİ

YETERLİLİK BİRİMİ

a) BECERİ VE YETKİNLİKLER

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi

BY.1 Devreye alınacak bölge için bilgi ve haritaları temin eder.
*BY.2 Alt yapı ve üst yapı ekipmanlarının devreye almaya uygunluğunu kontrol eder.
BY.3 Devreye almaya engel bir durum varsa rapor hazırlar.
BY.4 İş planına göre işlem yapılacak noktaları kontrol eder.
BY.5 İş planında belirtilen işlem sırasına uyar.
*BY.6 İlgili vana ya da by-passları sırasına uygun ve kontrollü olarak açar.
BY.7 İstasyon devreye alma işlemlerini uygular.
BY.8 Dağıtım hattı devreye alma işlemlerini uygular.
BY.9 Devreye alma kayıt ve tutanaklarını tanzim eder.
*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.11 Uyarı işaret, levha ve talimatlar doğrultusunda çalışır.
*BY.12 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.13 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.
(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

11UY0030-4/B3 EKİPMAN BAKIMI

YETERLİLİK BİRİMİ

a) BECERİ VE YETKİNLİKLER

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi

BY.1 Haritayı okuyarak, doğal gaz altyapı ve üstyapıunsurlarını kontrol eder.
*BY.2 İstasyon kabin ve fiziksel durum kontrolü yapar.
BY.3 İstasyon ekipman ve parametrelerini kontrol eder.
BY.4 İstasyonda gaz kaçağı olup olmadığını kontrol eder.
*BY.5 Vananın fiziksel durum kontrolünü yapar.
BY.6 Ölçüm noktasının fiziksel durum kontrolünü yapar.
*BY.7 Kaçak arama cihazını kullanarak, kaçak arama yöntemlerini uygular.
BY.8 Sayacın çalışır durumda olup olmadığını kontrol eder ve müdahale kontrollerini yapar.
BY.9 Sayaç montaj doğruluğunu kontrol eder.
*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.11 Uyarı işaret, levha ve talimatlar doğrultusunda çalışır.
*BY.12 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.13 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.
(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

Yazdır  l 
KVKK | Copyright © Gazmer Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Gazbir İştirakidir. | Yazılım K7