/  Anasayfa
11UY0032-4 DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SEVİYE 4

Nedir?

11UY0032-4 DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SEVİYE 4

PERFORMANS DEĞERLENDİRME BECERİ VE YETKİNLİK KRİTERLERİ

11UY0032-4/ B1 PİŞİRİCİ AÇIK YAKMA SİSTEMLERİ MONTAJ, DEVREYE ALMA, BAKIM VE TAMİRİ

YETERLİLİK BİRİMİ

a) BECERİ VE YETKİNLİKLER

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi

BY.1 Montaj noktasını montaj kılavuzuna göre kontrol eder.
BY.2 Uygulamayı montaj kılavuzuna uygun olarak yapar.
*BY.3 Montajın uygunluğunu fiziksel ve işlevsel olarak kontrol eder.
* BY.4 Gaz Dağıtım Şirketi tarafından verilen “Tesisat Uygunluk Belgesi”ni inceleyerek uygunluğunu teyit eder.
* BY.5 Topraklama hattının varlığını kontrol eder.
BY.6 Cihaz ile gaz tesisatı bağlantısının uygunluğunu kontrol eder.
BY.7 Cihaz ile elektrik tesisatı bağlantısını montaj kılavuzuna uygunluğunu kontrol eder.
BY.8 Doğalgaz haricinde (LPG, propan vesaire.) yakıt yakan cihazların doğalgaz dönüşümü sağlamak amacıyla dönüşüm setini kullanır.
BY.9 Yanma kontrolü yapar.
* BY.10 Doğal gaz sızdırmazlık testi yapar.
BY.12 Bakım aletlerini seçer.
* BY.13 Gerekli elektrik, gaz, tesisat bağlantılarını kapatır.
BY.14 Cihazın gerekli parçalarını söker.
BY.15 Cihazın ilgili kısımlarını temizler.
BY.16 Cihazın çalışma kontrolünü yapar.
BY.17 Tamir aletlerini seçer.
BY.18 Tamir ortamını hazırlar.
BY.19 Tamir için gerekli yedek parçaları hazırlar.
BY.20 Cihazın enerjisini keserek basınç ve sıcaklığı düşürür.
* BY.21 Tamir için gerekli parçaları söker.
BY.22 Cihazın ilgili kısımlarını temizler.
* BY.23 Cihazın çalışma kontrolünü yapar.
BY.24 Cihazı, emniyet açısından kontrol eder.
BY.25 Devreye almalarda cihaz kullanımı, bakımı ve emniyet kuralları hakkında müşteriyi bilgilendirir.
BY.26 Bakım ve tamir hakkında yapılan işlemi müşteriye anlatır.
BY.27 Teknik servis raporunu hazırlayarak müşterinin imzasına sunar.
BY.28 Teknik servis raporunu hazırlayarak bir nüshasını müşteriye teslim eder.
BY.29 Uyarı işaret, levha ve talimatlar doğrultusunda çalışır.
* BY.30 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
* BY.31 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
* BY.32 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.
BY.33 İş süreçleri ve işlemler sonucu ortaya çıkan atıkları ayrıştırır.
* BY.34 Çevreyi koruma için gerekli önlemleri alır.
(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

11UY0032-4/B2 BİREYSEL ISITICILAR (KAPASİTESİ 70 KW’DAN KÜÇÜK) MONTAJ, DEVREYE ALMA, BAKIM VE TAMİRİ

YETERLİLİK BİRİMİ

a) BECERİ VE YETKİNLİKLER

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi

BY.1 Montaj noktasını montaj kılavuzuna göre kontrol eder.
* BY.2 Montajın uygunluğunu fiziksel ve işlevsel olarak kontrol eder.
* BY.3 Gaz Dağıtım Şirketi tarafından verilen “Tesisat Uygunluk Belgesi”ni inceleyerek uygunluğunu teyit eder.
BY.4 Cihaz baca bağlantılarının, ilgilistandartlara uygunluğunu kontrol eder.
BY.5 Tesisattaki statik gaz basıncını test noktasından kontrol eder.
BY.6 Isıtma tesisatındaki su basıncını manometreden kontrol eder.
* BY.7 Topraklama hattının varlığını kontrol eder.
BY.8 Cihaz ile gaz tesisatı bağlantısını, montaj kılavuzuna uygunluğunu kontrol eder.
BY.9 Cihaz ile elektrik tesisatı bağlantısını montaj kılavuzuna uygunluğunu kontrol eder.
* BY.10 Doğal gaz sızdırmazlık testi yapar.
BY.11 Bakımın yerinde veya servis merkezinde yapılmasına karar verir.
BY.12 Bakım aletlerini seçer.
* BY.13 Gerekli elektrik, gaz, su, tesisat bağlantılarını kapatır.
BY.14 Basınç ve sıcaklığı düşürür.
BY.15 Cihazın gerekli parçalarını söker.
BY.16 Cihazın ilgili kısımlarını temizler.
* BY.17 Cihazın çalışma kontrolünü yapar.
BY.18 Filtrelerin temizliğini yapar.
BY.19 Gaz ayarlarını kontrol eder.
* BY.20 Emniyet kontrollerini yapar.
BY.21 Tamir aletlerini seçer.
BY.22 Tamir ortamını hazırlar.
BY.23 Tamir için gerekli yedek parçaları hazırlar.
* BY.24 Cihazın enerjisini keser, basınç ve sıcaklığı düşürür.
BY.25 Tamir için gerekli parçalarısöker.
BY.26 Cihazın ilgili kısımlarını temizler.
* BY.27 Cihazın çalışma kontrolünü yapar.
BY.28 Cihazı, emniyet açısından kontrol eder.
BY.29 Devreye almalarda cihaz kullanımı, bakımı ve emniyet kuralları hakkında müşteriyi bilgilendirir.
BY.30 Bakım ve tamir hakkında yapılan işlemi müşteriye anlatır.
BY.31 Teknik servis raporunu hazırlayarak müşterinin imzasına sunar.
BY.32 Teknik servis raporunu hazırlayarak bir nüshasını müşteriye teslim eder.
*BY.33 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
BY.34 Uyarı işaret, levha ve talimatlar doğrultusunda çalışır.
* BY.35 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
* BY.36 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.
BY.37 İş süreçleri ve işlemler sonucu ortaya çıkan atıkları ayrıştırır.
* BY.38 Çevreyi koruma için gerekli önlemleri alır.
(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

Yazdır  l 
KVKK | Copyright © Gazmer Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Gazbir İştirakidir. | Yazılım K7