/  Anasayfa
17UY0285-2 BACA-YAĞLI KANAL TEMİZLEME PERSONELİ SEVİYE 2

Nedir?

17UY0285-2 BACA-YAĞLI KANAL TEMİZLEME PERSONELİ SEVİYE 2

PERFORMANS DEĞERLENDİRME BECERİ VE YETKİNLİK KRİTERLERİ

17UY0275-2/A2/ BACA VE YAĞLI KANAL TEMİZLİK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİ

YETERLİLİK BİRİMİ

a) BECERİ VEYETKİNLİKLER

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi

BY.1 İş planına ve verilen talimatlara göre çalışır.
*BY.2 Yapılacak temizliğe göre malzemeleri temin eder.
BY.3 Verilen talimata göre, planına uygun, işi aksatmayacak sayıda araç, gereç ve ekipmanı hazırlar.
*BY.4 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.5 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.
*BY.6 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.7 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.8 İş süreçlerinin ve işlemlerin çevreye etkilerini ve riskleri belirler.
*BY.9 Çevreyi koruma için gerekli önlemleri alır.
(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

17UY0275-2/A3 BACA ve YAĞLI KANAL TEMİZLEME VE KONTROL İŞLEMLERİ

YETERLİLİK BİRİMİ

a) BECERİ VEYETKİNLİKLER

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi

BY.1 Temizlik yapılacak yerde gerekli tedbirleri alır.
*BY.2 Sahada bulunan kişileri bilgilendirir.
BY.3 Temizlik işini yapacak personel, kullanacağı alet ve avadanlıkları kullanıma hazırlar.
*BY.4 Çalışacağı yer, yerden yüksekte ise gerekliemniyet tedbirlerini alır.
BY.5 Temizleme için gerekli alet ve avadanlığıçalışacağı bölgeye taşır.
*BY.6 Baca temizlenmesi için baca tipine göre uygun temizleme alet ve avadanlıklarını kullanır.
*BY.7 Yağlı kanal temizlemesi için kanal tipine uygun temizleme alet ve avadanlıklarını kullanır.
BY.18 Baca-Yağlı kanalın çekişinden emin olmak için duman tableti yakar.
BY.9 Duman çekişinde sorun tespit edilirse temizleme işlemi tekrar etmesi gerektiğini bilir.
BY.10 İşlemin yapıldığına dair matbu formu düzenler.
BY.11 Amirini bilgilendirir ve temizlenen alanların ve formların kontrolünü sağlar.
*BY.12 Bacacı Seviye 4 belgesine sahip personel, yapılan temizlik işlemi ile ilgili tüm kontrolleri yapar. Uygun bulması durumunda Bacacı Seviye 2 belgeli personel doldurulmuş “Temizleme Formu” nu imzalayarak onaylatır. Temizleme işleminin uygun olmaması durumunda temizleme işleminin tekrarını yapacağını bilir.
*BY.13 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.14 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.
*BY.15 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.16 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.17 İş süreçlerinin ve işlemlerin çevreye etkilerini ve riskleri belirler.
*BY.18 Çevreyi koruma için gerekli önlemleri alır.
(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar

Yazdır  l 
KVKK | Copyright © Gazmer Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Gazbir İştirakidir. | Yazılım K7