/  Anasayfa
10UY0003-4 BACA KONTROL PERSONELİ SEVİYE 4

Nedir?

10UY0003-4 BACA KONTROL PERSONELİ SEVİYE 4

PERFORMANS DEĞERLENDİRME BECERİ VE YETKİNLİK

10UY0003-4/A2 BACA PROJE ÇALIŞMALARI

YETERLİLİK BİRİMİ

a) BECERİ VEYETKİNLİKLER

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi

*BY.1 Yakıcı cihaz yerleşimi, baca güzergahı, yükseklik, direnç bilgilerine göre uygunluk keşfi yapar.
BY.2 Yükseklik ve direnç bilgilerine göre röleve alır.
*BY.3 Projenin uygulanabilirliğini kontrol eder.
BY.4 Mevcut montaj koşulları ile proje verilerindeki bilgileri karşılaştırır.
*BY.5 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.6 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.
*BY.7 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.8 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.9 İş süreçlerinin ve işlemlerin çevreye etkilerini ve riskleri belirler.
*BY.10 Çevreyi koruma için gerekli önlemleri alır.
(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

10UY0003-4/A3 BACANIN DEVREYE ALINMASI

YETERLİLİK BİRİMİ

a) BECERİ VEYETKİNLİKLER

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi

*BY.1 Kurulumun projeye göre yapılıp yapılmadığını kontrol eder.
BY.2 Kurulum sırasında üreticinin montaj talimatlarına uygun olduğunu eder.
BY.3 Bacada kullanılan ürün tipinin kalitesini üreticinin belirttiği şekilde olup olmadığını kontrol eder.
*BY.4 Dikey baca güzergahının planlanan güzergaha uygunluğunu kontrol eder.
BY.5 Bacanın cihaza uygunluğunu kontrol eder.
BY.6 Baca elemanlarının üzerinde kurulumda ve kurulumdan sonra herhangi bir hasar bulunup bulunmadığını kontrol eder.
BY.7 Tamamlayıcı aksesuarlar ve baca destek elemanları montajının üretici talimatlarına uygun şekilde yapıldığını denetler.
BY.8 Baca güzergahında bulunan kat geçişi, duvar geçişi ve diğer alanlarda baca işlevini ve bakımını engelleyebilecek tesisat ve yapıya ilişkin unsurları kontrol eder.
BY.9 Bacaya herhangi bir harici eleman bağlanıp bağlanmadığını kontrol eder.
BY.10 Baca çekiş muayenesini standartlara uygun olarak yapar.
*BY.11 Sızdırmazlık testini yapar.
BY.12 Baca basınç ölçüm cihazından elde ettiği sonuçları standartlara göre yorumlar.
*BY.13 Baca plakasını eksiksiz olarak doldurur.
BY.14 Baca ölçüm raporunu hazırlar.
BY.15 Baca kontrol formunu talimatlara uygun olarak doldurur.
*BY.16 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.17 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.
*BY.18 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.19 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.20 İş süreçlerinin ve işlemlerin çevreye etkilerini ve riskleri belirler.
*BY.21 Çevreyi koruma için gerekli önlemleri alır.
(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

Yazdır  l 
KVKK | Copyright © Gazmer Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Gazbir İştirakidir. | Yazılım K7