/  Anasayfa
10UY0003-3 BACA MONTAJ PERSONELİ SEVİYE 3

Nedir?

10UY0003-3 BACA MONTAJ PERSONELİ SEVİYE 3

PERFORMANS DEĞERLENDİRME BECERİ VE YETKİNLİK KRİTERLERİ

10UY0003-3/A2 BACA MONTAJ ÖN HAZIRLIĞI

YETERLİLİK BİRİMİ

a) BECERİ VEYETKİNLİKLER

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi

*BY.1 Yakıcı cihaz yerleşimi, baca güzergâhı, yükseklik, direnç bilgilerine göre uygunluk keşfi yapar.
BY.2 Projenin uygulanabilirliğini kontrol eder.
BY.3 Mevcut montaj koşulları ile proje verilerindeki bilgileri karşılaştırır.
*BY.4 Baca modül etiketini standartlarına göre okumayı ve değerlendirir.
BY.5 Kullanılacak ürünlerin, yapı malzemeleri yönetmeliğine ve projeye uygun etiketlenmiş olduğunu yerinde kontrol eder.
*BY.6 Baca malzemesine zarar gelmeyecek şekilde istifler.
BY.7 Montaj için gerekli olan takım, ölçüm aletleri ve yardımcı montaj malzemelerini belirler.
BY.8 Montaj yapılacak hattı açık, temiz ve montaj yapılabilir hale getirir.
*BY.9 Montaj güzergâhını uygun hale getirmek için gerekli kırım işlemini yapar veya yapılmasını sağlar.
BY.10 Gerekli hallerde bacanın taşıtılabilmesi ve duvara sabitlenebilmesi için uygun çelik konstrüksiyon veya gerekli yerlere ek yapıda mesnetleme noktası yaptırır.
*BY.11 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.12 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarıtalimatları doğrultusunda yerleştirir.
*BY.13 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.14 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.15 İş süreçlerinin ve işlemlerin çevreye etkilerini ve riskleri belirler.
*BY.16 Çevreyi koruma için gerekli önlemleri alır.
(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

10UY0003-3/A3 BACANIN DEVREYE ALINMASI

YETERLİLİK BİRİMİ

a) BECERİ VEYETKİNLİKLER

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi

BY.1 Kurulumun projeye göre yapılıp yapılmadığını kontrol eder.
*BY.2 Kurulum sırasında üreticinin montaj talimatlarına uygun olduğunu kontrol eder.
BY.3 Bacada kullanılan ürün tipinin kalitesini üreticinin belirttiği şekilde olup olmadığını kontrol eder.
*BY.4 Dikey baca güzergâhının planlanan güzergâha uygunluğunu kontrol eder.
BY.5 Baca elemanlarının üzerinde kurulumda ve kurulumdan sonra herhangi bir hasar bulunup bulunmadığını kontrol eder.
*BY.6 Tamamlayıcı aksesuarlar ve baca destek elemanları montajının üretici talimatlarına uygun şekilde yapıldığını denetler.
*BY.7 Baca güzergâhında bulunan kat geçişi, duvar geçişi ve diğer alanlarda baca işlevini ve bakımını engelleyebilecek tesisat ve yapıya ilişkin unsurları kontrol eder.
*BY.8 Bacaya herhangi bir harici eleman bağlanıp bağlanmadığını kontrol eder.
*BY.9 Bacanın tesliminden sonra, inşaat çalışmaları devam ediyorsa bacanın korunması için ilgili kişileri bilgilendirir.
*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.
*BY.12 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.13 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.14 İş süreçlerinin ve işlemlerin çevreye etkilerini ve riskleri belirler.
*BY.15 Çevreyi koruma için gerekli önlemleri alır.
(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar

Yazdır  l 
KVKK | Copyright © Gazmer Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Gazbir İştirakidir. | Yazılım K7