/  Anasayfa
12UY0042-4 DOĞAL GAZ ALTYAPI YAPIM KONTROL PERSONELİ SEVİYE 4

Nedir?

12UY0042-4 DOĞAL GAZ ALTYAPI YAPIM KONTROL PERSONELİ SEVİYE 4

PERFORMANS DEĞERLENDİRME BECERİ VE YETKİNLİK KRİTERLERİ

12UY0042-4/A2 BORU KANALI AÇMA VE HAFRİYAT İŞLEMLERİ

YETERLİLİK BİRİMİ

a) BECERİ VE YETKİNLİKLER

No Beceri Yetkinlik İfadesi

BY.1 İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli izinlerin alınıp alınmadığını kontrol eder.
BY.2 Diğer altyapılar ile mesafe ve güzergahları teknik şartnameler kapsamında belirler.
*BY.3 Mevcut altyapının durumunu belirlemek içindeneme çukurunun uygunluğunu kontrol eder.
*BY.4 Borulama güzergâhını, proje ve şartnamesine göre belirler.
BY.5 Boru kanalının kesitini proje ve şartnamelerine göre belirler.
BY.6 Asfalt yüzeyleri kesme metoduyla, parke zeminleri sökme metoduyla çıkarttırır.
BY.7 Boru kanalını belirlenen kesitte ve serilecek boru yüzeyine hasar vermeyecek uygunlukta açtırır.
BY.8 Kazı toprağını uygun araç veya ekipmanlaçıkarttırır.
*BY.9 Kazı toprağını taşıma aracına emniyetli şekilde yükletir.
BY.10 Kazı toprağını izinli döküm alanına sevk eder.
* BY.11 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanımını kontrol eder.
* BY.12 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerinin varlığını kontrol eder.
BY.13 İş süreçleri ve işlemler sonucu ortaya çıkan atıkları ayrıştırılıp ayrıştırılmadığını kontrol eder.
*BY.14 Çevreyi koruma için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol eder.
(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

12UY0042-4/A3 BORULAMA, KAYNAK, DOLGU, TEST ve DEVREYE ALMA İŞLEMLERİNİ YAPTIRMA

YETERLİLİK BİRİMİ

a) BECERİ VE YETKİNLİKLER

No Beceri Yetkinlik İfadesi

*BY.1 Boru kanalı tabanında projesinde ve şartnamesinde belirtilen derinlikte uygun dolgu malzemesi ile yastıklama yaptırır.
BY.2 Çelik boruların uygun ekipmanla boru kanalına indirilmesini sağlar.
BY.3 Polietilen boruların serme yöntemi ile boru kanalına yerleştirilmesini sağlar.
BY.4 Boru yüzeylerinin deformasyon kontrolünü yapar.
BY.5 Boru yüzeylerinin zarar görmemesi için tedbirler alır.
*BY.6 Boru kanalında çalışan kaynakçı için emniyettedbirlerini alır.
*BY.7 Kaynak yapılan noktaların radyografik kontrolünün yapılmasını sağlar.
BY.8 Kaynak bölgelerinin temizliğinin yapılmasınısağlar.
BY.9 Kaynak noktasının yalıtımının uygun metotlayapılmasını sağlar.
BY.10 Boru hattı yalıtımının dedektörle kontrolününyapılmasını sağlar.
BY.11 Hasarlı noktaların yalıtım tamirinin yapılmasını sağlar.
*BY.12 PE kaynaklarında uygun pozisyoner kullanılmasını sağlar.
BY.13 Servis kutusunun yerini, Temel Teknik Kriterler ve Yapım işleri şartnamesine göre tespit eder.
BY.14 Servis kutusu montajı ve borulama işleminin,şartnamelere uygunluğunu kontrol eder.
BY.15 Servis hattının, dağıtım hattına bağlantı işlemlerinin şartnamelere uygunluğunu kontrol eder.
*BY.16 Diğer altyapılarla arasındaki mesafe ve geçiş kuralarını uygular.
BY.17 Dağıtım ve servis hatlarının harita ölçümlerinin alınmasını sağlar.
*BY.18 Boru üzerine, projesinde ve şartnamesinde belirtilen derinlikte uygun dolgu malzemesinin yerleştirilmesini sağlar ve sıkıştırma işlemini yaptırır.
*BY.19 Hat üzerine, proje ve şartnamesinde belirtilenderinlikte doğal gaz ikaz bandı serilmesini sağlar.
BY.20 Yüzey kaplama işlemlerinin yapılmasınısağlar.
BY.21 Çevre düzenlemesi ve temizliğinin yapılmasınısağlar.
*BY.22 Hattın teste uygun olup olmadığını kontrol eder.
*BY.23 Orta basınçlı hatlarda hidrostatik, alçak basınçlı hatlarda pnömatik test işlemi yaptırır.
BY.24 Hidrostatik teste tabi olan hattı kurutma işlemine tabi tutulmasını sağlar.
BY.25 Tespit edilen eksiklikleri giderir.
BY.26 Devreye alma işlemini gerçekleştirecek kişiler ile son değerlendirmeyi yapar.
* BY.27 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanımını kontrol eder.
* BY.28 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerinin varlığını kontrol eder.
BY.29 İş süreçleri ve işlemler sonucu ortaya çıkan atıkların ayrıştırılıp ayrıştırılmadığını kontrol eder.
*BY.30 Çevreyi koruma için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol eder.
(*) Performans sınavında başarılması

Yazdır  l 
KVKK | Copyright © Gazmer Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Gazbir İştirakidir. | Yazılım K7