/  Anasayfa
SINAV VE BELGELENDİRME

Belge Yenileme İşlemleri

BELGE YENİLEME ŞARTLARI 

NO

PROGRAM / YETERLİLİK ADI

Sınavsız Yenileme

Sınavlı Yenileme

1

10UY0003-4/02 - Baca Kontrol Personeli (Bacacı)

6 ay çalışma belgesi

Performans

2

10UY0003-3/02 - Baca Montaj Personeli (Bacacı)

6 ay çalışma belgesi

Performans

3

17UY0275-2/00 - Baca Yağlı Kanal Temizleme Personeli

6 ay çalışma belgesi

Performans

4

12UY0040-5/00 - Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü

6 ay çalışma belgesi

Performans

5

11UY0010-3/04 - Çelik Kaynakçısı

-

Performans

6

12UY0042-4/02 - Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli

6 ay çalışma belgesi

Performans

7

11UY0033-3/03 - Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı

-

Performans

8

11UY0032-4/02 - Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli

6 ay çalışma belgesi

Performans

9

11UY0030-4/02 - Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü

6 ay çalışma belgesi

Performans

10

11UY0034-3/02 - Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı

-

Performans

11

11UY0034-4/02 - Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı

-

Performans

12

18UY0342-3/00 - Doğalgaz Sayaç Sökme Takma Elemanı

  6 ay çalışma belgesi  

Performans

13

11UY0031-3/02 - Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli

6 ay çalışma belgesi

Performans

14

11UY0016-4/02 - Kaynak Operatörü

-

Performans

15

12UY0041-4/00 - Topoğraf

6 ay çalışma belgesi

Performans

16

17UY0275-2/00 Baca Yağlı Kanal Temizleme Personeli

6 ay çalışma belgesi

Performans

17

18UY0378-5/00 Bireysel, Ticari ve Değişken Debili Klima Sistemleri Uzmanı 

6 ay çalışma belgesi

Performans

18

18UY0377-4/00 Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı 

6 ay çalışma belgesi

Performans

19

18UY0376-3/00 Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı

6 ay çalışma belgesi

Performans

20

19UY0401-5/00 Florlu Sera Gazlı Cihazlar Teknik Personeli

6 ay çalışma belgesi

Performans

21

Doğal Gaz İç Tesisatı Mühendislik Yeterlilik Personeli Sertifikası

6 ay çalışma belgesi

Performans

22

Endüstriyel Tesislerin Doğal Gaza Dönüşümü Mühendislik Mesleği Sertifikası

6 ay çalışma belgesi

Performans

23

TS EN ISO 9606-1: 2017 Kaynakçıların Belgelendirilmesi

Son 6 aya ait NDT Raporu

Performans

24

TS EN 13067: 2013 Kaynakçıların Belgelendirilmesi

-

Performans

25

API 1104: 2013 Kaynakçıların Belgelendirilmesi

Son 6 aya ait NDT Raporu

Performans

 

BELGE YENİLEME FAALİYETLERİ

 

 • •Belgelendirilmiş kişilerin, Belge yenileme faaliyetleri Personel Belgelendirme Müdürü koordinasyonunda Belge Kayıt Personelince yürütülür ve kayıt altında tutulur.
 • •Kayıt Personelince sınav yazılımı üzerinden, geçerli belgesi bulunan belgeli personele, belge geçerlilik süresi öncesinde, belge yenileme dönemi başladığında belgelerinin geçerlilik sürelerinin dolmak üzere olduğu ve belge yenilemek için izlemeleri gereken adımlarla ilgili elektronik ortamda uyarı amaçlı sms veya e-posta gönderilir. Uyarıyı değerlendirmek ve belgeyi yenilemek üzere başvuruda bulunmak belgeli personelin sorumluluğundadır. Aksi halde belge iptal olur.
 • •Başvuru sahibi belge yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir. Başvuru dönemi; belgenin geçerlilik süresi beş yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden beş ay önce, belgenin geçerlilik süresi dört yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden dört ay önce, belgenin geçerlilik süresi üç yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden üç ay önce, belgenin geçerlilik süresi iki yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden iki ay önce başlar. Belge geçerlilik süresi belirtilen sürelerden farklı ise başvuru dönemi başlangıç tarihi MYK tarafından belirlenir.
 • •İletişim bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmemiş kişilerle irtibata geçememesi durumunda GAZBİR-GAZMER’in herhangi bir yükümlülüğü bulunmaz.
 • •Başvuru dönemi içerisinde e-mail yolu ve aday başvuru dosyası ile başvurusunu yapmış kişi için mevcut belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce başvuruyu almış olan kayıt personeli tarafından belge yenileme ön başvurusu MYK portala bildirilir.
 • •Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Bu dönemler dışında başvuru yapanlar için ilk başvuru yöntemi geçerli olacaktır.

 

SINAVSIZ BELGE YENİLEME

 

 • •Belgelerin geçerlilik süresi ve belge yenileme koşulları ilgili programlarda belirtilmiştir. İlgili program/yeterlilikte ve şartnamede belirtilen şartları eksiksiz yerine getiren belgeli personel, aday bildirim dosyasını doldurarak mail yolu ile belge yenileme talebini GAZBİR-GAZMER’e iletir. Kayıt Personeli talebini almış olduğu belgeli personelin BES yazılımı üzerinden oluşturduğu Belge Talep Formunu Portal’a yükleyerek talebini işleme almış olur. Islak imzalı belgeler, belge talebi öncesinde adaydan temin edilerek, belge kararı alınır. 
 • •Ön başvurusu zamanında MYK’ya bildirilmiş kişilerden; mevcut belgenin geçerlilik süresi dolduktan en geç üç ay sonrasına kadar belge yenileme işlemleri tamamlanmalıdır.
 • •Başvuru sahibi, GAZBİR-GAZMER web sitesindeki ücret tarifesinde belirtilen sınavsız belge yenileme ücretini Kuruluşa öder, ve GAZBİR-GAZMER belirlediği yöntem ve kurallara uygun olarak istenen evrakları GAZBİR-GAZMER’e iletir.

 

SINAVLI BELGE YENİLEME

 

 • •GAZBİR-GAZMER vermiş olduğu belgelerin geçerlilik tarihlerini ve talepleri göz önünde bulundurarak belgelerinin geçerlilik süresi dolmak üzere olan kişilerin belge yenilemesine imkân tanıyacak yeterli sayıda belge yenileme sınav(lar)ı açar.
 • •GAZBİR-GAZMER başvurusunu uygun bulduğu kişi için düzenleyeceği sınav(lar)ı kişinin başvuru tarihinden itibaren en geç on iş günü içerisinde Kuruma bildirmelidir.
 • •Ön başvurusu zamanında MYK’ya bildirilmiş kişilerden; mevcut belgenin geçerlilik süresi dolduktan en geç bir yıl sonrasına kadar belge yenileme işlemleri tamamlanmalıdır.
 • •Sınavla belge yenileme yönteminde sınava giren aday daha önce İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanmamış ise sınav ve belge ücreti İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.
 • •GAZBİR-GAZMER’de belge yenileme sınavlarının bir kısmından başarısız olmuş başvuru sahibi; başarısız olduğu sınav(lar)a GAZBİR-GAZMER’de girmesi hâlinde önceden başarılı olduğu sınav(lar)dan muaf tutulur,
 • •Farklı bir kuruluşta belge yenileme sınavında başarısız olmuş başvuru sahibi; GAZBİR-GAZMER’de sınava girmek istediği takdirde; sınavların tamamına tabi tutulur.
 • •Başvuru sahibi, GAZBİR-GAZMER web sitesindeki ücret tarifesinde belirtilen sınavlı belge yenileme ücretini Kuruluşa öder, ve GAZBİR-GAZMER belirlediği yöntem ve kurallara uygun olarak istenen evrakları GAZBİR-GAZMER’e iletir.
 • •İlk defa girdiği belge yenileme sınavında başarısız olan kişilere belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce ilave sınav ücreti alınmadan en az bir kez daha sınav imkânı GAZBİR-GAZMER tarafından sağlanır. Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde ilk girdiği sınavda başarısız olan kişilere belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce ilave sınav ücreti alınmadan en az iki kez daha sınav imkânı GAZBİR-GAZMER tarafından sağlanır. Belgesinin geçerlilik süresinin son bir ayı içerisinde başvuru yapan kişilere ilave sınav hakkı sağlanmayabilir.
Yazdır  l 
KVKK | Copyright © Gazmer Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Gazbir İştirakidir. | Yazılım K7