/  Anasayfa
SINAV VE BELGELENDİRME

Belge İşlemleri

BELGELERİN DAĞITILMASI

MYK tarafından GAZBİR-GAZMER’ e ulaştırılan belgeler, en geç 5 iş günü içerisinde, ek belge basımı yapılması gereken belgeler ise en geç 10 iş günü içerisinde belgelendirilmiş kişinin başvuru esnasında Belge Talep Formu’ nda belirtmiş olduğu adrese posta veya kargo yoluyla gönderilir. Belge Kullanım Sözleşmesinin 2. nüshası, belgeler ile beraber adaylara gönderilir.

 

YETERLİLİK BİRİMLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ VE BİRİM BAŞARI BELGESİNİN DÜZENLENMESİ

GAZBİR-GAZMER, Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği gereği, talep eden adaylara katılmış oldukları uluslararası yeterlilik sınavlarında başarılı oldukları birimleri, ilgili birimlerden almış oldukları sınav sonucunu ve sınav sonuçlarının geçerlilik süresini içeren Birim Başarı Belgesi düzenler. Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi (A1, A2, A3 vb.) bazında gerçekleştirilebilir; sınavların teorik ve uygulamalı kısımlarının birleştirilmesi mümkün olmayacaktır.

GAZBİR-GAZMER, birim birleştirerek belge almak isteyen adaylar için; adayın başvurusu sırasında, daha önce farklı bir belgelendirme kuruluşundan başarılı olduğu yeterlilik birimlerini gösteren Birim Başarı Belgesi'ni GAZMER’e sunması durumunda başarısız olduğu birimlerden sınavını gerçekleştirerek belgelendirme işlemlerini başlatır. Ücretlendirme, ilgili yeterliliğin tarifesinde belirtilen alt birim bazında yapılır. Adayın, mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanabilmesi için ilgili ulusal yeterlilikte belge alma şartı olarak belirtilen yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olmak gerekmektedir. Bununla birlikte, Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği gereği, adaylar, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlara, sadece tercih edecekleri yeterlilik birimi bazında başvuru yapma hakkına sahiptirler. Sınav sonuçlarının geçerlilik süresi ilgili ulusal yeterliliklerde belirtilmektedir.

Yazdır  l 
KVKK | Copyright © Gazmer Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Gazbir İştirakidir. | Yazılım K7