/  Anasayfa
ÜRÜN VİZE TAKİP

Ürün Sertifika Takip Başvuru Belgeleri

 

1. ‘’Firma Kayıt Formunu’’ (firma kaşeli ve yetkili kişi imzalı) doldurularak urun@gazmer.com.tr E-posta adresine iletilmelidir.

2. Firma Ticari Sicil Kayıt belgeleri

a. Sanayi ve/veya Ticaret Odası kayıt belgesi (Sanayi ve/veya Ticaret Odası onaylı)

b. Faaliyet konularının belirtildiği Şirket Ana Sözleşmesi son şeklinin bulunduğu;

- Ticaret Sicil Gazetesi (Ticaret Odası onaylı) veya

- Sicil Kayıt Sureti (Ticaret Sicil Memurluğu onaylı)

3. Yetkili kişilerin İmza Sirküleri

4. Firma Vergi Levhası

5. Ürün Kalite belgeleri (CE Kapsamında Ürünler için CE Belgesi bu kapsamın dışındaki ürünler için TSE Belgesi beyan edilmelidir.)

a. CE Belgesi *

- Ürüne ait CE Belgesi (AT Tip Onay Belgesi) (Modül B) ve

- Ürüne ait CE Belgesi (Fabrika Üretim Kontrolü) [Modül C2 (Rastgele Denetim) veya D (Üretim Kalite Güvence Belgesi) ya da Modül E (Ürün Kalite Güvencesi)]

b. TSE Belgesi

* (Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2016/426/AB) kapsamındaki Ürün Kalite Belgelerinin ancak Modül B + Modül Modül C2 yada Modül B + Modül D veya Modül B + Modül E şeklinde iletilmiş olması halinde ürünün ‘‘Ürün Sertifika Takip Sistemine’’ kayıt yapılabilmesi için yeterli olarak kabul edilecektir.)

* (Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB) kapsamındaki Ürün Kalite Belgeleri ancak ürün seri halde üretiliyor İse Modül B + Modül D belgeleri ile yada ürünün seri halde üretimi yapılmıyor ise Modül B + Modül F belgelerinin iletilmiş olması halinde ürünün ‘‘Ürün Sertifika Takip Sistemine’’ Kayıt yapabilmesi için yeterli olarak kabul edilecektir.)

* (Yalnızca CE Belgesi ile ürün başvurusu yapılacak ise; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ‘nca mecburi tutulan standartların dışındaki ürünlerde test raporlarının getirilmesi de gereklidir.)

* (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamındaki Doğal Gaz Baca ve Baca Sistemleri için; CE Belgesi (Fabrika Üretim Kontrol Belgesi - CPR Kodu ile düzenlenmiş olmalı) iletilmesi gerekmektedir.)

6. Ürün Muayene ve Deney Raporu (Bir kısım ürünler için talep edilmemektedir.) (TSE veya Akredite Kurum onaylı)

7. Ürün Garanti Belgeleri (Bir kısım ürünler için talep edilmemektedir.) (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ nca zorunlu görülen ürünler için bakanlık onaylı garanti belgesi)

8. Ürün Teknik Kataloğu

9. Ürün Montaj, Kullanım ve Planlama kılavuzları (Türkçe)

10. Her ürün modeline ait etiket örnekleri (fotokopi, fotoğrafı)

11. CE Kapsamındaki ürünler için ''AB Uygunluk Beyanı''

12. Gazbir-Gazmer Komisyonunca ürün teknik şartnamelerinde aranan diğer bilgiler

13. Gazbir-Gazmer Komisyonunca ilgili dönem için ürün tipine göre belirlenen hizmet ücretinin Gazbir-Gazmer hesabına yatırıldığına dair banka dekontunun aslı ve nüshası

- Ürünlerinin Gazbir-Gazmer tarafından yürütülen ‘’Sertifika Takip Sisteminde’’ yer almasını talep eden Firma yetkilileri Firma ve Ürünleri için yukarıda belirtilen dokümanlarını (1) urun@gazmer.com.tr e-posta adresimize yada genel merkez adresimize * Posta – Kargo (2) ile ileterek beyan etmelidir.

(1) Basılı kâğıt belge ve dokümanları Elektronik Belge Formatında - Elektronik Belge Formatı: Orijinal boyutlarında, renkli, en az 200 DPI çözünürlükte, PDF / A belge formatında

(2) DVD Medya - Flash Bellek ile Elektronik Belge Formatında - Elektronik Belge Formatı: Orijinal boyutlarında, renkli, en az 200 DPI çözünürlükte, PDF / A belge formatında

 

*GAZBİR GAZMER LTD. ŞTİ. Genel Merkez Adresi: Esentepe Mah. Cevizli D100 Güney Yanyol No:25 / 2073 Lapis Han 34860 Soğanlık/Kartal/İstanbul

 

*** Ürün Sertifika Takip Hizmetleri hakkında daha Ayrıntılı Bilgi İçin Adnan DİKBAŞ Bey'e 0530 961 65 58 erişim sağlayabilirsiniz.

 

Not: GAZBİR GAZMER tarafından yürütülmekte olan ‘‘ Sertifika Takip Sistemi’’ ; Doğal gaz iç tesisatlarında kullanılan gaz yakıcı cihaz ve ürünlere ait teknik ve güvenlik yeterliliği ifade etmektedir.‘‘ Sertifika Takip Sistemi’’nde kayıtlı olan ürünler GAZBİR üyesi Doğal gaz Dağıtım Şirketleri tarafından kabul görmektedir. Ancak yinede Doğal Gaz Dağitım Şirketleri ''Sertifika Takip Sisteminde'' kayıtlı gaz yakıcı cihaz ve ürünlere ait yeni farklı teknik ve güvenlik ile ilgli doküman ve belgeler talep edebilirler.

Sistem, Türkiye Doğal Gaz Pazarı için uygulama birliği oluşturmakta ve sektörde kullanılan ürünlere ait teknik bilgileri barındıran güçlü bir veri tabanı ile düzenli bir piyasa oluşumuna hizmet etmektedir.

Ürünler, GAZBİR Belgelendirme Komisyonu tarafından ilgili mevzuat kapsamında incelenerek, sisteme kaydedilmektedir. Bununla beraber üretici/ithalatçı firmaların GAZBİR GAZMER ‘‘ Sertifika Takip Sistemi’’ ne girişleri işlem kolaylığı ve gönüllülük esasına dayalıdır. Firmalar bu sisteme dâhil olmadan, Dağıtım Şirketlerine ilgili belgelerini sunarak ta işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Yazdır  l 
KVKK | Copyright © Gazmer Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Gazbir İştirakidir. | Yazılım K7