/  Anasayfa
EĞİTİM
Menü

ISO 14001 : 2015 Çevre Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi

Amaç;

Çevre Yönetim Sistemi'nin temel prensipleri, elemanları ve bu elemanların ne şekilde geliştirilip uygulanacağının, kaynakların kullanımının çevresel boyutlarının tanımlanmasına yöneliktir.

Çevre Yönetim Sistemi kuruluşun yapısını, sorumluluklarını, proseslerini ve bu sistemi uygulamak için kullandığı kaynakları kapsar. Düzenleme ve değerlendirme amaçları bakımından sistem içindeki belirlenmiş öğelerin uygulanışını gösterir.

 

İçerik;

-Sürdürülebilir kalkınma kavramı ve Çevre Yönetim Sistemi gerekliliği,

-Çevre yönetim sistemi kurma aşamaları,

-ISO 14001:2015 revizyonunun getirdiği yenilikler,

-Çevre ile ilgili mevzuat hakkında genel bilgilendirme,

-ISO 14001:2015 Standardı şartları

 

Hedef Kitle;

Çevre Yönetim sistemini planlamak, kurmak ve uygulamakla sorumlu personel ve tüm çalışanlar

 

Süre;

1 Gün

 

Yazdır  l 
KVKK | Copyright © Gazmer Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Gazbir İştirakidir. | Yazılım K7