/  Anasayfa
EĞİTİM
Menü

ISO 50001 : 2011 Enerji Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi

Amaç;

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, kuruluşun faaliyet alanı ve boyutlarına bakılmaksızın, enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını temel almaktadır.

Enerji yönetim sistemini etkin kullanan kuruluşlar, enerji performanslarını sürekli iyileştirerek enerji tasarrufu sağlamakta, buna bağlı olarak ta maliyetlerinde azalma, rekabet güçlerinde artış elde etmektedirler. Bu amaçlara ulaşırken de çevre kirliliğinin azalmasına da katkıda bulunmaktadırlar.  

 

İçerik;

-ISO 50001: 2011 Enerji Yönetim Sistemi Standardı şartları 

-Enerji iyileştirme fırsatlarının önceliklendirilmesi için kullanılabilecek yöntemler

-Enerji referans noktasının belirlenmesi için kullanılan yöntemler (Örneğin; regresyon analizi)

 

Hedef Kitle;

Enerji Yönetim sistemini planlamak, kurmak ve uygulamakla sorumlu personel ve tüm çalışanlar

 

Süre;

1 Gün

Yazdır  l 
KVKK | Copyright © Gazmer Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Gazbir İştirakidir. | Yazılım K7