/  Anasayfa
EĞİTİM
Menü

ISO 27001 : 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi

Amaç;

ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi standartlarının tanıtılması, standarda uygun yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşların, standardın gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi.

 

İçerik;

-Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Kapsamının Tanımlanması

-Ekip oluşturulması ve Stratejinin Belirlenmesi

-Eğitim İhtiyacının Değerlendirilmesi

-Bilgi varlıklarının saptanması

-Bilgi varlıklarının değerinin belirlenmesi

-Risk belirlenmesi

-Kontrollerden istenen güvence derecesinin belirlenmesi

-Kontrol Hedeflerinin ve Kontrollerin Saptanması

-Dokümantasyonun hazırlanması

-Prosedürlerin ve dokümanların uygulamaya alınması

-İç Denetimlerin yapılması

-Yönetimin Gözden Geçirilmesinin yapılması

-Belgelendirme dosyası taslağının hazırlanması

-Bilgi Güvenliğini İş Devamlılığı Yönetim Sürecine Dahil Etme

-İş sürekliliği ve Risk Değerlendirme

-Bilgi Güvenliğini İçeren Süreklilik Planlarını Geliştirme ve Gerçekleştirme

-İş Sürekliliği planlama çerçevesi

-İş Sürekliliği Planlarının test edilmesi, bakımı ve yeniden değerlendirilmesi

 

Hedef Kitle;

Bilgi Güvenliği Yönetim sistemini planlamak, kurmak ve uygulamakla sorumlu personel ve tüm çalışanlar

 

Süre;

1 Gün

Yazdır  l 
KVKK | Copyright © Gazmer Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Gazbir İştirakidir. | Yazılım K7