/  Anasayfa
EĞİTİM
Menü

ISO 45001 : 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi

Amaç;

Bu standardın amacı yasal ve düzenleyici şartlara uyumun arttırılması, tüm çalışanlara sürdürülebilir, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının sağlanması, meslek hastalıklarının önlenmesi, iş kazalarının en az düzeye indirilmesi, tehlikelerin tanımlanarak risklerin belirlenmesi, proaktif önlemler ile sürekli iyileştirmenin sağlanması ve organizasyonel yapının güçlendirilmesidir.

 

İçerik;

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı şartları  

• Yasal ve düzenleyici şartlara uyumun arttırılmasını,

• Güvenli ve sürdürülebilir bir çalışma ortamının sağlanması yolu ile kurum kültürünün oluşturulmasını ve aidiyet   

   duygusunun geliştirilmesini,

• Yaralanma, sakatlık ve özellikle meslek hastalıklarının önlenmesini,

• İş gücü kaybının önlenmesini

• Olumlu imaj oluşturulmasını ve marka değerinin arttırılmasını,

• Toplum sağlığının tesis edilmesinde proaktif önlemler ile etkin şekilde rol alınmasını sağlamaktadır.

 

Hedef Kitle;

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemini planlamak, kurmak ve uygulamakla sorumlu personel ve tüm çalışanlar

 

Süre;

1 Gün

Yazdır  l 
KVKK | Copyright © Gazmer Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Gazbir İştirakidir. | Yazılım K7