/  Anasayfa
ÖLÇÜM MERKEZİ

Kalibrasyon Hizmeti

 

MUAYENE (ÖLÇÜM MERKEZİ)

Doğal Gaz Sayaçları Kalibrasyon Aşamaları

ÖN KONTROL VE TEMİZLİK AŞAMASI

Dağıtım şirketinden gelen sayaçlar öncelikle üzerlerinde birikmiş toz, pislik ve tortuların giderilmesi amacıyla Endüstriyel tip yıkama ünitesinde temizlenmekte ve boyama işleminin titizlikle yapılabilmesi için etiketleri kazınmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALİBRASYON AŞAMASI

Tüm sayaçlar yıkama biriminde temizlendikten sonra kalibrasyon amacıyla laboratuvara gelmektedir. Öncelikle sayaçlara kaçak olup olmadığını tespit etmek amacıyla kaçak testi yapılır. Kaçak testinden geçen sayacın Qmax, Qnom ve Qmin bakımları yapılır.

Çarkın döndüğü tespit edildikten sonra teste başlanır. Bir üniteye en fazla 12 sayaç bağlanabilir ve testler ortalama 30 dakika sürer.

Kalibrasyon sonuçları TS EN 1359 standardına göre değerlendirilir.

Sayaç referans sınırlar dahilinde ölçüm yapmıyorsa, ölçüm sonucunu sıfıra yaklaştırmak amacıyla numaratör tahrik çarkları set halinde uygun çarklarla değiştirilir.

Çark değişimi yoluyla kullanıma uygun hale getirilemeyen sayaçlar, kullanıma uygun olmayan sayaç bölümüne ayrılır ve hurda tutanağı ile dağıtım şirketine bildirilir.

Kalibrasyonu tamamlanan sayaçların numaratörleri sıfırlanır. Ekranları ve mühürleri maskelenerek boyanmak üzere ayrılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOYAMA AŞAMASI

Su perdeli püskürtme tip boyama ünitesinde sayaçlar endüstriyel boya ile boyanır ve kurumaya bırakılır. Kuruduktan sonra ise maskeleri sökülür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMARATÖR KONTROL VE ETİKETLEME AŞAMASI

İşlemleri tamamlanan sayaçların numaratör dişlilerinde sıkışma ihtimaline karşı son kontrolü etiketleme bölümünde yapılır.

Numaratörlerinde problem görülmeyen sayaçların sarı uyarı etiketleri ve kalibrasyon yapıldığı yılı ve kalibrasyon laboratuvarını belirten etiket yapıştırılır.

 

MÜHÜRLEME AŞAMASI

Tüm aşamalardan başarıyla geçen sayaçların seri numaraları ve tipleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirilerek mühürleme aşaması başlatılır.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü memurlarının gözetiminde tüm sayaçlar tek tek ilgili damga yılına mühürlenir.

Mühürlenmiş sayaçlar kutulanarak dağıtım şirketine sevke hazır hale gelir.

 

 

 

 

KVKK | Copyright © Gazmer Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Gazbir İştirakidir. | Yazılım K7