/  Anasayfa
ÖLÇÜM MERKEZİ

Sık Sorulan Sorular (SSS)

1.Kalibrasyon nedir?

Kalibrasyon, belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir ölçüm standardını veya sistemini kullanarak diğer test ve ölçüm aletinin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve doküman haline getirilmesi için kullanılan ölçümler dizisidir.

2.Kalibrasyon niçin gereklidir?

 Ölçüm ve üretimde kalitenin sağlanabilmesi için çeşitli kontrollerin yapılması gereklidir. Bu kontroller genel olarak kritik parametrelerin ölçülmesi yoluyla yapılır. Kalibrasyon ise yaptığımız bu ölçümlerin doğruluğu konusunda bize fikir verir.

3.Doğal Gaz Sayaç Kalibrasyonu nasıl yapılır?

Periyodik muayene süresi dolmuş olan sayaçlar ile ara dönemde ölçüm hassasiyetinin belirlenmesi amacıyla tesisatlardan sökülen sayaçlar, müdahale ve manipülasyon tespit poligonunda gözlem amacıyla ön kontrolleri yapıldıktan sonra dış gövde temizlikleri yapılmakta ve laboratuvar ortamında 8 saat süre ile şartlandırma işlemi yapılarak ısıl dengeye gelmesi sağlanmaktadır. Test işlemleri belirlenen debilerde ve noktalarda yapılarak çıkan sonuçlar değerlendirilmektedir. Standartlar içerisinde ölçüm yapan sayaçlar mühür için hazırlanmakta, Standartlar dışında ölçüm yapan sayaçlar ise ayar işlemi yapılarak standartlar içerisinde ölçüm yapması amaçlanmaktadır. Sayaç, kalibrasyon sonucunda standartları sağlamıyorsa hurdaya ayrılmaktadır. Kalibrasyondan geçen sayaçlar Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Memurları tarafından kontrol edilerek mühürlenmekte ve tekrar kullanım için kutulanarak sevk edilmektedir.

4.Kalibrasyon yaptırmak neden gereklidir?

 Ölçüm cihazının gösterdiği değerlerin gerçek değerlere ne kadar yakın olduğunun tespiti için gereklidir.

5.Kalibrasyon yaptırmak zorunlu mudur?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayane Yönetmeliği’ne göre Elektrik, su ve gaz sayaçlarının periyodik muayenelerinin on yılda bir yaptırılması zorunludur.

6.Kalibrasyon ne zaman yaptırılmalıdır?

Ölçüm cihazının tamir, ayar, bakım sonrası, cihazın ölçüm sonuçları ile ilgili herhangi bir şüphe oluştuğunda ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca belirlenen periyotlarda kalibrasyon yapılmalı veya yaptırılmalıdır. 

7.Kalibrasyon yapılan cihaz hatası sıfır olan cihaz mıdır?

Kalibrasyon bir ayar yada hata düzeltme işlemi değildir, dolayısıyla kalibrasyonu yapılan cihaz hatası sıfır olan cihaz anlamına gelmez.

8.Hangi durumlarda kalibrasyon gereksiz olur?

Ölçüm cihazı kalibrasyondan sonra çarpmaya, düşmeye maruz kalmışsa, hasar görmüşse, kalibrasyon süresi geçmişse kalibrasyonu geçersiz olur.

9.Kalibrasyon yaptırmazsam ne olur?

Doğru kararlar ancak güvenilir verilere bağlı olarak verilebilir. Hatalı ölçümlere bağlı alınan kararlar ve uygulamalar prestij, işgücü ve para kaybına neden olur.

KVKK | Copyright © Gazmer Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Gazbir İştirakidir. | Yazılım K7