/  Anasayfa
11UY0033-3 DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI SEVİYE 3

Nedir?

11UY0033-3 DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI SEVİYE 3

PERFORMANS DEĞERLENDİRME BECERİ VE YETKİNLİK KRİTERLERİ

11UY0010-3/ B1 ELEKTROTLA ARK KAYNAĞI (111)

YETERLİLİK BİRİMİ

a) BECERİ VE YETKİNLİKLER

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi
*BY.1 Doğru elektrot tip ve çapları seçer.
*BY.2 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygunparametrelerin ayarını yapar.
* BY.3 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartname- sini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.
BY.4 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e göre kaynak öncesi montajını yapar. BY.5 Kaynak ile birleştirilecek olan yüzeylerin temizliğini yapar.
BY.6 Ark kaynağı pense ve şase kablolarını bağlar.
* BY.7 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygunpozisyonda kaynak yapar.
BY.8 Pasolar arası ve son temizliğini uygun şekilde yapar.
BY.9 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar.
*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.
*BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.
*BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.
(*)Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

11UY0010-3/B9 TUNGSTEN ASAL GAZ KAYNAĞI (TIG KAYNAĞI) (141)

YETERLİLİK BİRİMİ

a) BECERİ VE YETKİNLİKLER

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi

BY.1 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygunparametrelerin ayarını yapar.
*BY.2 Doğru nozulu seçer. BY.3 Ark kaynağı torç ve şase kablolarını doğru bağlar.
*BY.4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.
*BY.5 Koruyucu gazın çeşidi ve debisini kontrol eder.
BY.6 Kaynatılacak parçaların WPS/pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar.
*BY.7 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartname- sini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.
*BY.8 WPS/pWPS'in gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.
BY.9 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar.
*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarıtalimatlarına uygun çalışır.
*BY.12 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.
*BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.
*BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.
(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

11UY0010-3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311) Yayın Tarihi:12.04.2011 Rev. No:03

11UY0010-3/B14 OKSİ-ASETİLEN KAYNAĞI (311)

YETERLİLİK BİRİMİ

a) BECERİ VE YETKİNLİKLER

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi

BY.1 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygunparametrelerin ayarını yapar.
BY.2 Oksijen ve asetilen tüpleriyle kaynak üflecibağlantılarını kontrol eder.
BY.3 Şalomenin temizliğini kontrol eder.
*BY.4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.
BY.5 Doğru üfleç (kaynak şalomelerini) seçer.
*BY.6 Taslak veya onaylanmış Kaynak ProsedürŞartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun kaynak yapar.
BY.7 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar.
*BY.8 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygunpozisyonda kaynak yapar.
BY.9 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar.
*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarıtalimatlarına uygun çalışır.
*BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.
*BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.
(*)Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar

Yazdır  l 
KVKK | Copyright © Gazmer Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Gazbir İştirakidir. | Yazılım K7