/  Anasayfa
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3

Nedir?

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3

PERFORMANS DEĞERLENDİRME BECERİ VE YETKİNLİK KRİTERLERİ

11UY0010-3/ B1 ELEKTROTLA ARK KAYNAĞI (111)

YETERLİLİK BİRİMİ

a) BECERİ VE YETKİNLİKLER

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi
*BY.1 Doğru elektrot tip ve çapları seçer.
*BY.2 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygunparametrelerin ayarını yapar.
* BY.3 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartname- sini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.
BY.4 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e göre kaynak öncesi montajını yapar.
BY.5 Kaynak ile birleştirilecek olan yüzeylerin temizliğini yapar.
BY.6 Ark kaynağı pense ve şase kablolarını bağlar.
* BY.7 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygunpozisyonda kaynak yapar.
BY.8 Pasolar arası ve son temizliğini uygun şekilde yapar.
BY.9 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar.
*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.
*BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.
*BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.
(*)Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

11UY0010-3/ B2 GAZ KORUMASIZ ÖZLÜ TEL ELEKTROTLA ARK KAYNAĞI (114)

YETERLİLİK BİRİMİ

a) BECERİ VE YETKİNLİKLER

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi

*BY.1 Doğru elektrot tip ve boyutları seçer.
*BY.2 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygunparametrelerin ayarını yapar.
*BY.3 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartname- sini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.
*BY.4 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar.
BY.5 Kaynak ile birleştirilecek olan yüzeylerin temizliğini yapar.
*BY.6 Ark kaynağı pense ve şase kablolarını bağlar.
*BY.7 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygunpozisyonda kaynak yapar.
BY.8 Pasolar arası ve son temizliğini uygun şekilde yapar.
BY.9 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar.
*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.
*BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.
*BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.
(*)Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

Yazdır  l 
KVKK | Copyright © Gazmer Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Gazbir İştirakidir. | Yazılım K7