/  Anasayfa
ULUSAL YETERLİLİK 11UY0016-4 KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4

Nedir?

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0016-4 KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4

PERFORMANS DEĞERLENDİRME BECERİ VE YETKİNLİK KRİTERLERİ

11UY0016-4/B2 TEL ELEKTROTLA METAL-ARK ASAL GAZ KAYNAĞI (MIG KAYNAĞI) (131)

YETERLİLİK BİRİMİ

a) BECERİ VE YETKİNLİKLER

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi

BY.1 Doğru nozul ve kaynak torçlarını seçer.
BY.2 Torç, soğutma sistemi, kaynak memesi, tel sürme düzeneği ve gaz hortumları ile ilgili gerekli kontrolleri yapar.
BY.3 Temel elemanların montajını yapar.
*BY.4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.
BY.5 Tel elektrotların temizliğini, uygunluğunu ve kullanım koşullarını kontrol eder.
*BY.6 Taslak ve ya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre parametre ayarlarını yaparak kaynak işlemini gerçekleştirir.
*BY.7 Sürece uygun koruyucu gazı belirler. *BY.8 Koruyucu gazın akış hızını ayarlar.
*BY.9 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular.
*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarına uygun çalışır.
*BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.
*BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.
(*)Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

11UY0016-4/B3 TEL ELEKTROTLA METAL –ARK AKTİF GAZ KAYNAĞI (MAG KAYNAĞI) (135)

YETERLİLİK BİRİMİ

a) BECERİ VE YETKİNLİKLER

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi

BY.1 Doğru nozul ve kaynak torçlarını seçer.
BY.2 Torç, soğutma sistemi, kaynak memesi, tel sürme düzeneği ve gaz hortumları ile ilgili gerekli kontrolleri yapar.
BY.3 Temel elemanların montajını yapar.
*BY.4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.
BY.5 Tel elektrotların temizliğini, uygunluğunu ve kullanım koşullarını kontrol eder.
*BY.6 Sürece uygun koruyucu gazı belirler.
*BY.7 Koruyucu gazın akış hızını ayarlar.
*BY.8 Taslak ve ya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre parametre ayarlarını yaparak kaynak işlemini gerçekleştirir.
*BY.9 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular.
*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarına uygun çalışır.
*BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.
*BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.
(*)Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

Yazdır  l 
KVKK | Copyright © Gazmer Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Gazbir İştirakidir. | Yazılım K7